Φωλιές πτηνών καλύπτουν την κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνας

Φωλιές πτηνών καλύπτουν την κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνας

Εικόνες από την κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου Αυλώνας, εντός του προστατευόμενου τοπίου "Pishë Poro - Nartë", έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και την άγρια φύση.

Η περιοχή αποτελεί σημαντική μεταναστευτική ζώνη για υδρόβια πτηνά και τόπο φωλεοποίησης για πτηνά πεδιάδων. Η λιμνοθάλασσα Νάρτας, που φιλοξενεί 248 από τα 260 είδη πουλιών της Αλβανίας, αποτελεί μέρος του προστατευόμενου τοπίου. Σμήνη πουλιών πετούν εντός της ζώνης κατασκευής, ενώ λαράσκες και κοράκια έχουν φτιάξει φωλιές στα περιμετρικά καλώδια.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν το Pishë-Poro-Nartë ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα στην Αλβανία και μέρος της οδού μετανάστευσης της Αδριατικής. Η κατασκευή του αεροδρομίου θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των πτηνών λόγω απώλειας ενδιαιτήματος, θορύβου, ρύπανσης και κατακερματισμού. Νομικές αλλαγές στις Προστατευόμενες Περιοχές για τουριστικές δομές, όπως αεροδρόμια, υποβαθμίζουν και κατακερματίζουν τα οικοσυστήματα.

Η ομάδα AOS, αφοσιωμένη στην προστασία των πτηνών στην Αλβανία, θεωρεί ότι η προστασία αυτών των περιοχών θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Φόβοι για μελλοντικές εξελίξεις που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής.

Η κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνας εγείρει ηθικά διλήμματα σχετικά με την ανάπτυξη έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εύρεση ισορροπίας μεταξύ οικονομικών οφελών και διατήρησης της βιοποικιλότητας αποτελεί πρόκληση που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.

...

Την άνοιξη του 2025 οι πρώτες πτήσεις από το αεροδρόμιο Αυλώνας

Σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Υποδομών της Αλβανίας, Belinda Balluku αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έπονται για το 2924 στη χώρα. Όσον αφορά τα λιμάνια, η υπουργός Belinda Balluku στάθηκε στο έργο σ...

Σχόλια

Προσθήκη σχολίου