Αλβανία: Ελκυστικά μέτρα στήριξης για φωτοβολταϊκά εγχειρήματα

Αλβανία: Ελκυστικά μέτρα στήριξης για φωτοβολταϊκά εγχειρήματα

Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσω μίας νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υλοποιήσουν έργα μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών, με εγκατεστημένη ισχύ μεταξύ 10 MW και 100 MW.

Η επιλογή της τοποθεσίας των σταθμών αφήνεται στην ευθύνη των αναδόχων, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου 2024.

Για να διασφαλίσει την επιτυχία των έργων, η κυβέρνηση της Αλβανίας προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο μέτρων στήριξης στους επενδυτές.

Αυτό περιλαμβάνει:

  • Εγγυημένη σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Η παραγόμενη ενέργεια θα αγοράζεται από το κράτος για 15 χρόνια, εξασφαλίζοντας σταθερό εισόδημα στους επενδυτές.
  • Εγγυημένη σύνδεση στο δίκτυο: Οι σταθμοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής, διευκολύνοντας την πώληση της παραγόμενης ενέργειας.
  • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις: Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας αναλαμβάνει την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και αδειών, απλοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου