Αλβανία: Η ενίσχυση του λεκ μείωσε το υπόλοιπο του τραπεζικού τομέα κατά 297 εκατ. ευρώ το 2023

Αλβανία: Η ενίσχυση του λεκ μείωσε το υπόλοιπο του τραπεζικού τομέα κατά 297 εκατ. ευρώ το 2023

Η εντυπωσιακή άνοδος του λεκ έναντι του ευρώ το 2023 ήρθε με ένα σημαντικό κόστος για τον αλβανικό τραπεζικό τομέα, μειώνοντας την αξία των περιουσιακών του στοιχείων κατά 30 δισεκατομμύρια λεκ (297 εκατ. ευρώ περίπου).

Παρόλο που το συνολικό ενεργητικό του κλάδου εμφάνισε ονομαστική αύξηση κατά περίπου 5%, φτάνοντας τα 1,96 τρισεκατομμύρια λεκ, η πραγματική αύξηση θα ήταν περίπου 7% εάν δεν υπήρχε η αρνητική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η άνοδος του λεκ επηρέασε αρνητικά κυρίως:

  • Επενδύσεις σε τίτλους: Αύξηση κατά 50 δισεκατομμύρια λεκ.
  • Δάνεια: Αύξηση κατά 30 δισεκατομμύρια λεκ.
  • Συναλλαγές με το δημόσιο και τις διατραπεζικές: Αύξηση κατά 40 δισεκατομμύρια λεκ.

Αντίθετα, οι διατραπεζικές εργασίες μειώθηκαν κατά 9 δισεκατομμύρια λεκ (ή 6%), επηρεασμένες από τη μείωση των καταθέσεων από μη κατοίκους.

Παρά την αρνητική επίδραση, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα παρουσίασαν μικρή άνοδο πέρυσι, κατά 1% και 2% αντίστοιχα.

Ωστόσο, διορθωμένοι για την συναλλαγματική ισοτιμία, οι ρυθμοί αύξησης ανέρχονται σε 10% και 12% αντίστοιχα.

Στο τέλος του 2023, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αντιστοιχούσαν στο 51% και 50% του συνολικού ισολογισμού, αντίστοιχα, διατηρώντας μια ισορροπημένη θέση για τον τραπεζικό τομέα.

Σε απόλυτη αξία, τα επίπεδα ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα ανέρχονταν περίπου στα 1.000 δισεκατομμύρια και 983 δισεκατομμύρια λεκ αντίστοιχα, διατηρώντας μια ισορροπημένη θέση για τον τραπεζικό τομέα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου