Το 65% των εκπαιδευτικών στην Αλβανία δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά βοηθήματα

Το 65% των εκπαιδευτικών στην Αλβανία δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά βοηθήματα

Ανησυχητικό χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς αποκαλύπτει έρευνα σε 43 αλβανικά σχολεία. Το 20% των συμμετεχόντων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ψηφιακή τεχνολογία, ενώ το 44% την υιοθετεί μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διδασκαλία.

Παρά την πρόθεση του 44% να αξιοποιήσει το Διαδίκτυο και την ψηφιακή παιδεία, το 65% παραδέχεται αδυναμία ενσωμάτωσης τεχνολογίας παρά τις δυνατότητες του προγράμματος σπουδών.

Η έλλειψη υποδομής, η απουσία κατάρτισης και η έλλειψη κουλτούρας ψηφιακής παιδείας οξύνουν το πρόβλημα, ιδίως στους καθηγητές ΤΠΕ.

Ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και την προετοιμασία των μαθητών για το ψηφιακό μέλλον.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου