Δρυμάδες: Προνομιακή μεταχείριση για την ύδρευση των στρατηγικών επενδυτών από την αλβανική κυβέρνηση

Δρυμάδες: Προνομιακή μεταχείριση για την ύδρευση των στρατηγικών επενδυτών από την αλβανική κυβέρνηση

Η αλβανική κυβέρνηση, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης, εστιάζει την προσοχή της στις στρατηγικές επενδύσεις, υλοποιώντας έργα ύδρευσης ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή Δήμου Χιμάρας και ειδικότερα σε Δραλαίο και Δρυμάδες.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή 290 l/s νερού, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες των τουριστικών συγκροτημάτων που έχουν ανεγερθεί στην περιοχή. Η χωρητικότητα αυτή λαμβάνει υπόψη τον υπερπληθυσμό της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, καθώς και τις μελλοντικές επεκτάσεις.

Ενώ η παρέμβαση στην πηγή "Izvor" κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της απαραίτητης ποσότητας νερού, εύλογα εγείρονται ερωτήματα όσον αφορά την ύπαρξη και αξιοποίηση υδάτινων πόρων για τις ανάγκες των ντόπιων κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα, η εύνοια προς τις στρατηγικές επενδύσεις γίνεται εμφανής, καθώς οι επενδυτές απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση σε θέματα γης, γραφειοκρατίας, υποδομών και πρόσβασης σε ενέργεια και νερό.

Παράλληλα, ανησυχίες δημιουργούνται όσον αφορά τον τελικό χαρακτήρα των στρατηγικών επενδύσεων, καθώς ενώ αρχικά σχεδιάζονταν ως τουριστικά συγκροτήματα, σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν σε συγκροτήματα κατοικιών.

Συμπερασματικά, η αλβανική κυβέρνηση, εστιάζοντας στις στρατηγικές επενδύσεις, υλοποιεί έργα ύδρευσης που ωφελούν πρωτίστως τα τουριστικά συγκροτήματα, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα για την ύδρευση των ντόπιων κοινοτήτων και την τήρηση των αρχικών σχεδιασμών.

Διαβάστε και:

...

4 εκατ. ευρώ επιπλέον για την υδροδότηση έργων στρατηγικών επενδυτών σε Παλάσα και Δρυμάδες

Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας Στρατηγικός Επενδυτής κέρδισε τον διαγωνισμό ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης στη Νότια ακτή, με αφετηρία την Παλάσα έως τους Δρυμάδες.&...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου