Άνοδος των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Αλβανία

Άνοδος των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Αλβανία

Η Αλβανία γίνεται μάρτυρας μίας ραγδαίας ανάπτυξης στον τομέα των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 2023, τα δάνεια που χορήγησαν αυξήθηκαν με διψήφιους ρυθμούς, φτάνοντας τα 56 δισεκατομμύρια λεκ (540 εκατομμύρια ευρώ), αγγίζοντας ένα εντυπωσιακό ύψος.

Αυτή η άνοδος οφείλεται εν μέρει στην εστίαση των μικροχρηματοδοτήσεων, οι οποίες καλύπτουν κυρίως καταναλωτικές ανάγκες και χρηματοδοτούν μικρές επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι ότι οι μικροχρηματοδοτήσεις απευθύνονται σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται να λάβει δάνεια από τις τράπεζες, όπως άτομα με χαμηλό εισόδημα και αγρότες.

Παράλληλα, τα FinTech ιδρύματα, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, προσφέρουν δάνεια γρήγορα και με ελάχιστες διαδικασίες, αποκτώντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι παρά την ευκολία, τα δάνεια αυτά έρχονται με ένα υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τον τραπεζικό τομέα.

Για την προστασία των καταναλωτών από υπερβολικά επιτόκια, η αλβανική κυβέρνηση εφάρμοσε το 2022 ένα ανώτατο επιτόκιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Το 2023, το μέτρο αυτό λειτούργησε μετριαστικά, μειώνοντας σημαντικά το πραγματικό μέγιστο επιτόκιο (NEI) για δάνεια έως 200.000 λεκ (100%) και από 200.000 έως 600.000 λεκ (40,6%).

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου