Αλβανία: Πάνω από ένα χρόνο σε αναστολή ο νέος νόμος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Αλβανία: Πάνω από ένα χρόνο σε αναστολή ο νέος νόμος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Παρότι οι αλβανικές τράπεζες στηρίζονταν σε κλασικά τραπεζικά προϊόντα, τα τελευταία χρόνια η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, ιδιαίτερα στην πρόσβαση λογαριασμών και πληρωμών, παρουσιάζει αισθητή πρόοδο.

Σήμερα, οι τράπεζες προσφέρουν υπηρεσίες απομακρυσμένης τραπεζικής, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία, ενώ η πλειοψηφία των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών.

Η φυσική παρουσία σε τραπεζικό υποκατάστημα πλέον κρίνεται απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται η αρχική ταυτοποίηση του πελάτη με έγγραφο ταυτότητας και η φυσική υπογραφή του σε γραπτή σύμβαση.

Νομικά κενά και περιορισμοί:

Παρότι η ψηφιακή εξέλιξη είναι ορατή, ασαφείς και ελλιπείς νομοθετικές διατάξεις θέτουν εμπόδια στην ομαλή υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών.

Ενώ οι τράπεζες επιδιώκουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής, οι εγχώριες επιλογές παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς.

Ενδεικτικά, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής που προσφέρει η AKSHI απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις και για χρήση με δημόσιους φορείς, χωρίς να παρέχει γνήσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Από την άλλη, η ALEAT, χρεώνει στους χρήστες την αγορά ειδικής συσκευής για την απομακρυσμένη αναγνώριση, ενώ η υλοποίηση απέχει από τις σύγχρονες πρακτικές που υιοθετούνται σε χώρες με ανεπτυγμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

Αναγνώριση αξιόπιστων παρόχων από την ΕΕ:

Περαιτέρω, το νέο νομοσχέδιο για την ψηφιακή τραπεζική θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς δεν αναγνωρίζει αυτόματα αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών από χώρες της ΕΕ.

Αυτό, σύμφωνα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία τοπικών μονοπωλίων για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης εξ αποστάσεως, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη του κλάδου.

Για να προχωρήσει η ψηφιακή τραπεζική στην Αλβανία, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση σύγχρονων νομοθετικών και ρυθμιστικών πλαισίων.

Η αναγνώριση αξιόπιστων παρόχων από χώρες της ΕΕ, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, θα ωφελήσει τον κλάδο και τους πελάτες.

Επιπλέον, η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και η ενθάρρυνση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής τραπεζικής στην Αλβανία, φέρνοντας την χώρα στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου