Συνάντηση ΕΤΑΑ - Τράπεζας Αλβανίας: Συνεργασία για ανάπτυξη, πράσινη οικονομία και ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία

Συνάντηση ΕΤΑΑ - Τράπεζας Αλβανίας: Συνεργασία για ανάπτυξη, πράσινη οικονομία και ισχυρή συναλλαγματική ισοτιμία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) δεσμεύτηκε να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξη της Αλβανίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού και της γεωργίας.

Η δέσμευση αυτή έγινε σαφής κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας, Gent Sejko, και εκπροσώπων της ΕΤΑΑ, με επικεφαλής τον Piotr Jacek Szpunar, Περιφερειακό Διευθυντή για την Αλβανία, και την Ekaterina Solovova, Μόνιμη Αντιπρόσωπο της ΕΤΑΑ στην Αλβανία.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις χρηματοδοτικές ανάγκες της Αλβανίας και στους τρόπους με τους οποίους η ΕΤΑΑ μπορεί να συμβάλει στην κάλυψή τους. Ένα σημαντικό παράδειγμα της υποστήριξης της ΕΤΑΑ αποτελεί η διευκόλυνση της χρηματοδότησης της πράσινης οικονομίας. Η Τράπεζα έχει διοχετεύσει πόρους για την υποστήριξη δανείων προς νοικοκυριά για επενδύσεις σε ενεργειακή αναβάθμιση, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Επιπλέον, οι συζητήσεις εστίασαν στη συναλλαγματική ισοτιμία της Αλβανίας. Εκπρόσωποι της ΕΤΑΑ τόνισαν ότι η ενίσχυση της ισοτιμίας του νομίσματος συνδέεται με την αύξηση των εξαγωγών και τη βελτίωση των εξωτερικών ισοζυγίων της αλβανικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τα οφέλη που προκύπτουν από το καθεστώς της ελεύθερης ισοτιμίας για την αλβανική οικονομία.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της ΕΤΑΑ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία με την Τράπεζα της Αλβανίας, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η Τράπεζα στην υλοποίηση των έργων της ΕΤΑΑ στον τραπεζικό τομέα. Η ΕΤΑΑ δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει τη συνεργασία με την Τράπεζα της Αλβανίας σε τομείς όπως η τραπεζική εποπτεία, η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και η νομισματική πολιτική.

Διαβάστε και:
...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την οικονομική υποστήριξη των σιδηροδρόμων της Αλβανίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θα ενισχύσει τις στρατηγικές συγκοινωνιακές συνδέσεις στην Αλβανία παρέχοντας ποσό ύψους 98,75 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή κρατικού δανείου στην Αλβ...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου