Ψηφιοποίηση του 60% των αγροτικών κτηματολογίων στην Αλβανία

Ψηφιοποίηση του 60% των αγροτικών κτηματολογίων στην Αλβανία

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση των αγροτικών κτηματολογίων στην Αλβανία, με το 60% των κτηματολογίων σε 225 διοικητικές ενότητες να έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί Πληροφοριακό Σύστημα Γης για το 65,2% της συνολικής γεωργικής γης, καλύπτοντας 448.541 στρέμματα.

Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος "Αειφόρος Διαχείριση Γης", το οποίο υλοποίησε το 93% του προϋπολογισμού του για το 2023. 15.071,7 εκτάρια γεωργικής γης σε 6 διοικητικές ενότητες έχουν ψηφιοποιηθεί, ενώ 5 σημαντικές φάσεις έχουν ολοκληρωθεί:

  • Απογραφή και ταξινόμηση της γεωργικής γης βάσει της καταλληλότητάς της.
  • Συλλογή πληροφοριών για τη χρήση/κάλυψη γης.
  • Αγροοικολογική μελέτη των περιοχών μελέτης.
  • Ψηφιοποίηση του γεωργικού κτηματολογίου.
  • Δημιουργία WEB-GIS για δεδομένα γης.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του 2023. Το αρχικό σχέδιο των 25.000.000 λεκ αναθεωρήθηκε σε 24.300.000 λεκ μετά από ανακατανομές. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Fushë-Kruje μείωσε τις δαπάνες του για τη συντήρηση του WEB-GIS κατά 4.608.000 λεκ, ενώ με την Κανονιστική Πράξη αριθ. 6 μειώθηκαν επιπλέον 700.000 λεκ.

Παρά τις προκλήσεις, η ψηφιοποίηση των αγροτικών κτηματολογίων στην Αλβανία προχωρά με γοργούς ρυθμούς, φέρνοντας σημαντικά οφέλη στη διαχείριση της γεωργικής γης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου