15η Συνεδρίαση JLS: Αξιολόγηση προόδου Αλβανίας σε δικαιοσύνη, ασφάλεια, μετανάστευση

15η Συνεδρίαση JLS: Αξιολόγηση προόδου Αλβανίας σε δικαιοσύνη, ασφάλεια, μετανάστευση

Στις 20-21 Μαρτίου 2024, η 15η συνάντηση της Υποεπιτροπής Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας (JLS) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε. Η συνάντηση κάλυψε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την πρόοδο της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

Μεταρρύθμιση δικαιοσύνης: Η Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο της Αλβανίας στην μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, τονίζοντας την σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας "vetting" και της διαφάνειας στην επιλογή μελών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ανώτατης Εισαγγελίας.

Καταπολέμηση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος: Η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των εξειδικευμένων φορέων, της πρόληψης της διαφθοράς και της αντιμετώπισης των εκκρεμών συστάσεων της GRECO.

Θεμελιώδη δικαιώματα: Η ΕΕ υπογράμμισε την πρόοδο στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης και της προστασίας δεδομένων, ενώ ζήτησε την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την ένταξη των Ρομά.

Ασφάλεια: Η Επιτροπή επαίνεσε την Αλβανία για την συνεργασία της με οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Frontex και η Europol, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Μετανάστευση: Η ΕΕ αναγνώρισε την πρόοδο της Αλβανίας στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Δυτικών Βαλκανίων, ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση της συνεργασίας επανεισδοχής και την βελτίωση της πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου.

Χωρίς βίζα: Η Αλβανία κρίνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζα, με την προϋπόθεση της εναρμόνισης της πολιτικής θεωρήσεων με την ΕΕ και της αντιμετώπισης των αβάσιμων αιτημάτων ασύλου από Αλβανούς πολίτες.

FATF: Η Αλβανία χαιρετίστηκε για την διαγραφή της από την γκρίζα λίστα της FATF.

Η 15η συνάντηση JLS επιβεβαίωσε την πρόοδο της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, ενώ παράλληλα έθεσε σαφείς προτεραιότητες για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η Αλβανία καλείται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της στους τομείς της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διαχείρισης της μετανάστευσης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου