Μετανάστευση στα Δ. Βαλκάνια: Η Αλβανία στην κορυφή, η κακή διακυβέρνηση η κύρια αιτία

Μετανάστευση στα Δ. Βαλκάνια: Η Αλβανία στην κορυφή, η κακή διακυβέρνηση η κύρια αιτία

Η μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με την Αλβανία να ξεχωρίζει λόγω του μεγάλου αριθμού αποδημούντων σε σχέση με τον πληθυσμό της.

...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την οικονομική υποστήριξη των σιδηροδρόμων της Αλβανίας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θα ενισχύσει τις στρατηγικές συγκοινωνιακές συνδέσεις στην Αλβανία παρέχοντας ποσό ύψους 98,75 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή κρατικού δανείου στην Αλβ...
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), σε πρόσφατη ανάλυση σχετικά με τη σύγκλιση των Δυτικών Βαλκανίων προς τα πρότυπα διαβίωσης της ΕΕ, υπογράμμισε ότι η υψηλή μετανάστευση οφείλεται κυρίως στην κακή διακυβέρνηση.

Η ΕΤΑΑ αναφέρει, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Gallup, ότι η Αλβανία βρέθηκε ανάμεσα στις 10 πρώτες χώρες στον κόσμο όπου τουλάχιστον το μισό του πληθυσμού θα ήθελε να φύγει από τη χώρα κατά την περίοδο 2018-2021.

"Η αδύναμη διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα της μετανάστευσης. Η τρέχουσα και η προηγούμενη εμπειρία μετανάστευσης στα Δυτικά Βαλκάνια έδειξε ότι η διαφθορά ή η πολιτική αστάθεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος μετανάστευσης", σημειώνει η ανάλυση της ΕΤΑΑ.

Από τους 13 λόγους που δόθηκαν για τη μετανάστευση, το 66,7% των ερωτηθέντων στα Βαλκάνια βαθμολόγησαν τη διαφθορά ή την πολιτική αστάθεια στη χώρα τους ως πολύ σημαντικό παράγοντα, ενώ το 19,2% το θεώρησε σημαντικό.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν αυτές τις δύο επιλογές είναι υψηλότερο μεταξύ εκείνων που μετανάστευσαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε σύγκριση με εκείνους που μετανάστευσαν νωρίτερα. Οι καλύτερες ευκαιρίες εργασίας αναφέρονται ως ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος μετανάστευσης, ακολουθούμενοι από τους υψηλότερους μισθούς.

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου της Σερβίας. Η έρευνά τους δείχνει ότι η βελτίωση των θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διαφθοράς και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο μετανάστευσης προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά 10-15%, πολύ περισσότερο από τις επιπτώσεις της αύξησης του μέσου όρου των μισθών.

Η ΕΤΑΑ σημειώνει ότι το μελλοντικό δυναμικό εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών στα Βαλκάνια και την Αλβανία ενδέχεται να περιοριστεί από τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού λόγω των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, ειδικά καθώς ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες είναι πιο πιθανό να μεταναστεύσει.

Υπάρχουν ήδη πολλά δεδομένα από όλες τις περιοχές της ΕΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, που δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή ζήτηση δεξιοτήτων, όπως οι ΤΠΕ, μεταναστεύουν σε προηγμένες οικονομίες με υψηλότερο επίπεδο μισθών.

Η ΕΤΑΑ προτείνει ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον τουριστικό τομέα γίνονται ολοένα και πιο οξείες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρακτικές συμπεριληπτικής απασχόλησης που αυξάνουν τα επίπεδα συμμετοχής και τις δεξιότητες υποεκπροσωπούμενων ομάδων (π.χ. νεολαία, γυναίκες και μειονότητες), καθώς και αυξάνοντας την τυποποίηση της απασχόλησης.

Οι μισθοί αυξάνονται ραγδαία στον τομέα των ΤΠΕ (μεταξύ 5 και 10% ετησίως από το 2012 έως το 2020 έναντι λιγότερο από 1% στην ΕΕ-27), μειώνοντας τον ανταγωνισμό στους μισθούς στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η ΕΤΑΑ καταλήγει λέγοντας ότι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Αλβανία απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση που εστιάζει στη βελτίωση της διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου