Λιμάνι Δυρραχίου: Η γερμανική EMS APO διεκδικεί 40 εκατομμύρια ευρώ για άνιση μεταχείριση

Λιμάνι Δυρραχίου: Η γερμανική EMS APO διεκδικεί 40 εκατομμύρια ευρώ για άνιση μεταχείριση

Το Διαιτητικό Δικαστήριο στην Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα της αλβανικής πλευράς να μην εξετάσει τη σύμβαση παραχώρησης για τον Ανατολικό Τερματικό Σταθμό στο λιμάνι του Δυρραχίου.

Η υπόθεση στο Διεθνές Κέντρο Αποφασιστικών Διαφορών για τη σύμβαση παραχώρησης επεξεργασίας εμπορευμάτων με πλοίο στο Δυρράχιο κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2023 από τη γερμανική εταιρεία EMS APO. Η εταιρεία επεξεργασίας εμπορευμάτων στο Ανατολικό Τερματικό ζητά αποζημίωση 40 εκατομμυρίων ευρώ για άνιση και μεροληπτική μεταχείριση της σύμβασης.

Η πρώτη ακρόαση στην Ουάσινγκτον πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2023. Επιπλέον, το αλβανικό κράτος ή ο αρμόδιος φορέας υπέβαλε στις 19 Ιανουαρίου 2024 αίτημα να εξετάσει τις ενστάσεις για τη δικαιοδοσία ως προκαταρκτικό ζήτημα σύμφωνα με το άρθρο 41(2) της Σύμβασης ICSID και τον Κανόνα Διαιτησίας ICSID 44. Συνεπώς, το αλβανικό κράτος ζήτησε την μη-αρμοδιότητα της υπόθεσης. Εάν αυτό το αίτημα γινόταν αποδεκτό από το ICSID, η υπόθεση θα απορριφθεί.

Όμως, το Δικαστήριο δεν αποδέχεται το προκαταρκτικό αίτημα του κράτους για έλλειψη δικαιοδοσίας και αποφασίζει επί της ουσίας της σύμβασης παραχώρησης.

"Το Δικαστήριο εκδίδει Δικονομική Διάταξη Αρ. 3 σχετικά με το αίτημα του εναγόμενου να εξετάσει τις ενστάσεις για τη δικαιοδοσία ως προκαταρκτικό ζήτημα. Ως αποτέλεσμα, οι ενστάσεις για τη δικαιοδοσία συνενώνονται με την ουσία της διαφοράς", αναφέρεται στην απόφαση του ICSID στις 24 Φεβρουαρίου 2024.

Η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του αλβανικού κράτους και της γερμανικής εταιρείας EMS-Fehn-Group (δηλ. EMS Shipping & Trading GmbH) συνομολογήθηκε τον Μάιο του 2013. Η σύμβαση αναφέρει ότι η περίοδος εφαρμογής διαρκεί για 35 χρόνια από το 2013 έως το 2048. Η EMS-Fehn-Group ίδρυσε τον Αλβανικό Διαχειριστή Λιμένα EMS Shpk. (EMS APO) ως λειτουργική μονάδα στο Δυρράχιο. Η σύμβαση δίνει στην EMS-Fehn-Group/EMS APO το δικαίωμα να επεξεργάζεται εμπορεύματα, γενικά εμπορεύματα και φορτία έργου στον Ανατολικό Τερματικό Σταθμό.

Η σύγκρουση μεταξύ των μερών ξεκίνησε, όπως ισχυρίστηκαν προηγουμένως οι ηγέτες της εταιρείας το 2020, όταν οι αλβανικοί θεσμοί εμπόδισαν σκόπιμα τη δραστηριότητά τους αφού έδωσαν πλεονέκτημα στον ιδιώτη φορέα εκμετάλλευσης στο Porto Romano, προκειμένου να συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τον χώρο του λιμανιού του Δυρραχίου για την ανάπτυξη του έργου "Durres Yahts Marina".

Ενώ το έργο Durrës Yacht & Marina που συμπίπτει με την ανάπτυξη ενός τουριστικού λιμανιού, θα κατασκευαστούν 13 χιλιάδες διαμερίσματα και ξενοδοχεία στην ξηρά του σημερινού λιμανιού του Δυρραχίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης του 90% της γης στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία παραχώρησης. Για τους διαχειριστές της εταιρείας, η συμφωνία για το "Durrës Yachts Marina" έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό της καθώς έρχεται σε επικάλυψη με τη σύμβαση παραχώρησης της EMS-Fehn-Group.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Αρχή Λιμένα Δυρραχίου ξεκίνησε παρεμβάσεις για την απομάκρυνση της γερμανικής εταιρείας σε παραβίαση της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τους ηγέτες της. Ο λόγος της παρέμβασης ήταν η διευθέτηση του δρόμου για την ανάπτυξη του έργου Durrës Yahts Marina, για την πρώτη φάση της κατασκευής πολυκατοικιών.

Εκείνη την εποχή, οι ηγέτες της εταιρείας παραχώρησης EMS APO, εκτός από την έκφραση ανησυχιών για παραβιάσεις του νόμου, ισχυρίστηκαν ότι πλήττονται επίσης από τη μεγάλη πτώση της ροής των πλοίων για επεξεργασία, από τις αβεβαιότητες σχετικά με το μέλλον της EMS APO λόγω της μετατροπής του λιμανιού του Δυρραχίου σε τουριστικό λιμάνι.

Σημασία της απόφασης:

Η απόρριψη της ένστασης της Αλβανίας από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση. Η απόφαση σημαίνει ότι το δικαστήριο θα εξετάσει την ουσία της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών της EMS APO για άνιση και διακριματική μεταχείριση.

Επόμενα βήματα:

Η υπόθεση θα συνεχιστεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον. Το δικαστήριο θα ακούσει τις απόψεις των δύο πλευρών και θα εκδώσει τελική απόφαση.

Επιπτώσεις:

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η EMS APO ελπίζει να λάβει αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη. Το αλβανικό κράτος θα πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα μπορούσε να έχει οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.

...

«Έξωση» της γερμανικής EMS από το λιμάνι του Δυρραχίου εξαιτίας του έργου Durres Yacht Marina

Το έργο «Durres Yacht & Marina» που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός λιμανιού σκαφών, την κατασκευή 13 χιλιάδων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων στο λιμάνι του Δυρραχίου οδηγεί στην αναστολή των οικονο...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου