Αλβανία: Η KESH αγόρασε περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ ενέργειας το 2023

Αλβανία: Η KESH αγόρασε περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ ενέργειας το 2023

Η Αλβανική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (KESH) αγόρασε 561.000 MWh ενέργειας στην ελεύθερη αγορά το 2023, έναντι 68 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ποσότητα αυτή είναι αισθητά χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2022, όπου οι εισαγωγές ενέργειας ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ.

...

Από την έλλειψη στην αφθονία: Η Αλβανία αγγίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία

Η Αλβανία σημείωσε σημαντική πρόοδο προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και βιωσιμότητα φέτος, παράγοντας για πρώτη φορά περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα έπαιξε...

Η μέση τιμή αγοράς ενέργειας από την KESH το 2023 ήταν 110 ευρώ/MWh, σημαντικά χαμηλότερη από τα υψηλά του 2022, όπου η τιμή έφτασε έως και 1047 ευρώ/MWh σε περιόδους αιχμής.

Λόγω της ενεργειακής κρίσης, η KESH ανέλαβε την ευθύνη τροφοδοσίας της χώρας με ενέργεια. Η εταιρεία αξιολόγησε τόσο την παραγωγή από τον καταρράκτη του ποταμού Ντριν όσο και τις αγορές στην ελεύθερη αγορά για να καλύψει τις ανάγκες.

Συνολικά, οι αγορές ενέργειας συγκεντρώθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, ενώ το πρώτο εξάμηνο καλύφθηκε κυρίως από την παραγωγή του καταρράκτη.

Η χρονιά 2023 θεωρείται υδραυλικά καλή, με την κύρια προσφορά ενέργειας να προέρχεται από την παραγωγή της KESH. Σε περιόδους υψηλών ροών, η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ενέργειας, ύψους 56 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 87,55 ευρώ/MWh.

Επιπλέον, η KESH ωφελήθηκε από πρακτικές βελτιστοποίησης του οικονομικού χαρτοφυλακίου της, μέσω πώλησης ενέργειας σε ακριβότερες χρονικές περιόδους και αγοράς σε φθηνότερες. Η επίδραση αυτή υπολογίζεται σε 20,7 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η KESH υλοποίησε ανταλλαγές ενέργειας με την Εταιρεία Ηλεκτρισμού του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάθεσης που διατηρούν οι δύο εταιρείες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου