Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Αλβανία για τον μήνα Ιανουάριο

Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Αλβανία για τον μήνα Ιανουάριο

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (TNE) υποχώρησε κατά 1,8 μονάδες τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, η πτώση της TNE αυτόν τον μήνα επηρεάστηκε κυρίως από την πτώση της εμπιστοσύνης στον τομέα των κατασκευών και των υπηρεσιών. Σε μικρότερο βαθμό, επηρέασε και η πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, η εμπιστοσύνη στους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου αυξήθηκε τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, το τρέχον επίπεδο της TNE είναι 7,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές υποχώρησε κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις φθίνουσες εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατασκευαστική δραστηριότητα. Η εκτίμηση για το επίπεδο των παραγγελιών σημείωσε πτώση, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Επίσης, οι προσδοκίες για απασχόληση και τιμές που θα διαμορφωθούν στο μέλλον καταγράφουν πτώση. Ωστόσο, το επίπεδό του συνεχίζει να παραμένει σημαντικά πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, κατά περίπου 18 μονάδες.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υποχώρησε κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο. Στην πτώση συνέβαλαν οι λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων τόσο για την τρέχουσα πορεία της δραστηριότητάς τους όσο και για το τρέχον επίπεδο ζήτησης. Επίσης, οι προσδοκίες για τη ζήτηση, το επίπεδο απασχόλησης και την εξέλιξη των τιμών στο μέλλον αξιολογούνται πτωτικά από τις επιχειρήσεις αυτές. Το επίπεδο του δείκτη βρίσκεται επί του παρόντος σε 8,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του κλάδου αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο. Το επίπεδο αυτού του δείκτη είναι επί του παρόντος 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου ήταν πιο αισιόδοξες για τις συμβάσεις παραγγελιών εξαγωγών και την κατάσταση της τρέχουσας βιομηχανικής παραγωγής. Μικρή αύξηση σημείωσαν οι προσδοκίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων για μελλοντική παραγωγή και απασχόληση. Πτωτικές εκτιμήθηκαν οι προσδοκίες για τις τιμές των προϊόντων που θα παράγουν στο μέλλον.

Ο δείκτης εμπορικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο. Η μηνιαία ανάπτυξη επηρεάστηκε κυρίως από την πιο αισιόδοξη εκτίμηση των επιχειρήσεων για την τρέχουσα απόδοση της επιχείρησής τους. Οι προσδοκίες για μελλοντική απασχόληση επίσης αυξήθηκαν ελαφρώς. Οι προσδοκίες για μελλοντικές τιμές υποβαθμίστηκαν. Επί του παρόντος, το επίπεδο του δείκτη είναι περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατέγραψε ελαφρά μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο, υποχωρώντας κοντά στο επίπεδο του ιστορικού μέσου όρου. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικά την οικονομική τους κατάσταση και την οικονομική κατάσταση της χώρας στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγησή τους για μεγάλες αγορές αυξήθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα