141 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι Αλβανοί από την τσέπη τους για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων το 2023

141 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι Αλβανοί από την τσέπη τους για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων το 2023

Το 2023, ηΑλβανία εισήγαγε 26,8 δισ. λεκ (255,7 εκατ. ευρώ) φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά μόνο περίπου 12 δισ. λεκ ή 44% καλύφθηκαν από το ταμείο αποζημίωσης που διέθεσε η αλβανική κυβέρνηση.

Το 2023, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ακολούθησαν πτωτική τάση μετά την ασυνήθιστη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Οι Αλβανοί φέρουν βαρύ οικονομικό βάρος για υπηρεσίες υγείας, παρόλο που στη χώρα θεωρητικά παρέχονται δωρεάν. Υπάρχει χαμηλό φάσμα φαρμακευτικών προϊόντων στους καταλόγους αποζημίωσης και οι πολίτες χρησιμοποιούν συχνά τα δικά τους κεφάλαια για την αγορά φαρμάκων.

Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει χαμηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει υψηλά έξοδα από την τσέπη πολίτη σε σχέση με την Περιφέρεια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 2013 έως το 2022, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία αυξήθηκαν κατά 11,3 δισ. λεκ, ενώ τα κονδύλια για αποζημίωση φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 3 δισ. λεκ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η τάση αυτή δείχνει ότι τα έξοδα αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων από την τσέπη των πολιτών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Το 2022 οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων έφτασαν τα 28 δισ. λεκ, περίπου 270 εκατ. ευρώ, ενώ το κρατικό ταμείο αποζημίωσης ήταν 11,4 δισ. λεκ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αλβανοί ασθενείς χρηματοδότησαν από την τσέπη τους το 61% της αξίας των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων το 2022 και το 55% το 2023 λόγω της μείωσης των εισαγωγών.

Τα χαμηλά κονδύλια αποζημίωσης έχουν οδηγήσει την κατανάλωση φαρμάκων σε φθηνές εναλλακτικές λύσεις που προέρχονται κυρίως από την Τουρκία, ενώ τα γραφεία αντιπροσωπείας πολυεθνικών εταιρειών έχουν αποσυρθεί από την Αλβανία. Από 13 τέτοια που ήταν πριν από μερικά χρόνια, τώρα είναι μόνο 3.

Αναλυτικότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αλβανοί έχουν χαμηλή πρόσβαση στα κύρια φάρμακα που θεραπεύουν καρδιαγγειακά νοσήματα, ογκολογικά, αυτοάνοσα, νευρικά κ.λπ.

Τα στοιχεία της Ένωσης Φαρμακευτικών Αντιπροσώπων της Αλβανίας δείχνουν ότι νέα φάρμακα που έχουν υψηλή τάση πωλήσεων στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή αγορά δεν έχουν εισέλθει ακόμη στην αλβανική αγορά.

Κοστίζουν πολύ και δεν είναι προσιτά για τους ασθενείς, καθώς το κράτος δεν καλύπτει το κόστος. Για παράδειγμα, στην Αλβανία, όπως το Apixaban, το Pembrolizumab, που θεραπεύουν αυτοάνοσα νοσήματα, δεν υπάρχουν.

Η αλβανική αγορά βρίσκεται υπό ανάπτυξη, όπου τα παραδοσιακά γενόσημα αντιπροσωπεύουν το 76%, ενώ η εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη και η καινοτόμος θεραπεία μόνο το 24%.

Η χαμηλή χρηματοδότηση του προϋπολογισμού προκαλεί χαμηλή αποζημίωση για φάρμακα που θεραπεύουν ασθένειες όπως ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα νοσήματα.
...

ΠΟΥ: Το 59,7% των δαπανών για ιατρική περίθαλψη στην Αλβανία καλύπτεται από την τσέπη των πολιτών

Σύμφωνα με πρόσφατα ενημερωμένα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το 2021 ένας μέσος Αλβανός ξόδεψε κατά μέσο όρο 465 δολάρια για την υγεία. Από το ποσό αυτό, το 59,7% (ή 277 δολάρια) κ...
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα