Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Αλβανία απασχολεί το 30% των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα - Το υψηλότερο στην περιοχή

Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Αλβανία απασχολεί το 30% των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα - Το υψηλότερο στην περιοχή

Η Αλβανία ξεκίνησε την διοικητική μεταρρύθμιση το 2015 με κύριο στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Παρά το γεγονός αυτό, οι δήμοι αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο της συνολικής δημόσιας απασχόλησης σε σύγκριση με την περιοχή.

Μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έδειξε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Αλβανία απασχολεί το 30% των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο στη Σερβία, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση απασχολεί το 15% των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Το βάρος αυτό στο Μαυροβούνιο είναι 24%, στα Σκόπια 16% και στο Κοσσυφοπέδιο 33% με το μεγαλύτερο βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συνολική απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των διαθέσιμων πόρων είναι μια συνεχής πρόκληση για τους δήμους σε όλο τον κόσμο, αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στην Αλβανία, η επέκταση του φάσματος των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών που θα εκτελούν οι δήμοι από το 2015 αύξησε σημαντικά το προσωπικό και, ως εκ τούτου, και τις δαπάνες τους.

Στο τέλος του 2022, ο προϋπολογισμός με ίδια κεφάλαια για δαπάνες προσωπικού των δήμων έφτασε στα 25 δισ. λεκ (245 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση περίπου 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσώπευε περίπου το 43% των δαπανών με ίδια κεφάλαια για την ίδια περίοδο.

Πρόκειται για το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο που έχει καταγραφεί για δαπάνες προσωπικού με ίδια κεφάλαια των δήμων, που προσδιορίζεται εν μέρει από την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στο δήμο κατά περίπου 5,3% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2022.

Σε μέσους όρους, για έναν εργαζόμενο στο δήμο το 2022 ξοδεύονταν περίπου 56.868 λεκ (559 ευρώ περίπου) το μήνα, περίπου 1% λιγότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το μέσο κόστος πρόσληψης κυμαίνεται σε ένα διάστημα με τη μέγιστη μέση τιμή περίπου 70.915 (695 ευρώ) στον δήμο Rrogozhin και την ελάχιστη μέση τιμή περίπου 32.917 λεκ (322 ευρώ) ανά μήνα στον δήμο Memaliaj.

Περίπου το 72% των δήμων (44/61 δήμοι) εκτιμάται ότι έχουν μέσο κόστος προσλήψεων κάτω από τη μέση αξία για τους 61 δήμους.

Σε σύγκριση με το επίπεδο αναφοράς που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα με λιγότερους από 25 υπαλλήλους ανά 1.000 κατοίκους, αποδεικνύεται ότι 51 δήμοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο από το επίπεδο αναφοράς.

Αντίθετα, 8/61 δήμοι (δήμοι Δρόπολης, Fushë-Arrëz, Memaliaj, Πρεμετή, Κλεισούρας, Σκαρπάρι, Pukë, Τεπελένι) παραμένουν πάνω από αυτό το επίπεδο αναφοράς, υποδηλώνοντας υπερφόρτωση εργαζομένων σε σχέση με τον πληθυσμό του δήμου.
×
Subscribe

Σχετικά άρθρα