302 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις χρωμίου στην Αλβανία για το 2022

302 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις χρωμίου στην Αλβανία για το 2022

Η Αλβανία είναι γνωστή ως μία από τις χώρες με τα περισσότερα πιθανά κοιτάσματα χρωμίου στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.

Τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα κοιτάσματα χρωμίου εντοπίζονται στους οφιόλιθους της ανατολικής ζώνης, από Tropoja έως Has-Kukës-Bulqizë-Shebenik-Pogradec, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Αλβανικής Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων.

Η παραγωγή μεταλλεύματος χρωμίου ξεκίνησε το 1938, μετά πήρε ένα διάλειμμα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ξανάρχισε μετά τον πόλεμο το 1948. Η παραγωγή έφτασε για πρώτη φορά τους 100.000 τόνους το 1954 και συνέχισε να αυξάνεται μέχρι τους 1.000.000 τόνους ετησίως.

Από το 1990 έως το 2005, μετά την αλλαγή των συστημάτων σημειώθηκε πτώση, στη συνέχεια με την ιδιωτικοποίηση αυτού του κλάδου σημειώθηκε και πάλι ανάπτυξη, φτάνοντας τα νούμερα πριν από το 1990.

Το 2022, η παραγωγή μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χρωμίου έφτασε τους 1,4 εκατ. τόνους, σύμφωνα με το INSTAT, με αύξηση 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η αξία των πωλήσεων ήταν 30,9 δισ. λεκ (302 εκατ. ευρώ περίπου), με 38% επέκταση σε ετήσια βάση, επηρεασμένη από την αύξηση των τιμών.

Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη και επεξεργασία χρωμίου. Τα ποσοστά κέρδους το 2022 ήταν υψηλά και ξεπερνούν το 50%. Ορισμένες από αυτές έχουν επίσης διαφοροποιηθεί στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Albchrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμίου στη χώρα, παρουσίασε έσοδα 18,6 δισ. λεκ (181,7 εκατ. ευρώ) και κέρδη 5,4 δισ. λεκ, με ποσοστό 29%.

Η «GSA», μια από τις μεγαλύτερες σε έσοδα επιχειρήσεις της χώρας, δήλωσε έσοδα 14,2 δισ. λεκ (138,7 εκατ. ευρώ) μόνο από την πώληση σιδηροχρωμίου ή το 34% του συνόλου (το υπόλοιπο προέρχεται από ενέργεια).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα μόνο από το σιδηρόχρωμο αυξήθηκαν κατά 77,5%. Η εταιρεία έχει 159 εργαζόμενους στο εργοστάσιο σιδηροχρωμίου, σύμφωνα με τον ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιο ποσοστό των κερδών προήλθε από την πώληση σιδηροχρωμίου και πόσο από την ενέργεια.

Η «EGI-K» δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση χρωμίου στην περιοχή της Δίβρας. Η εταιρεία δήλωσε έσοδα 627 εκατ. λεκ το 2022. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 160%, στα 266 εκατ. λεκ (2,6 εκατ ευρώ), με ρυθμό 42%.

Για το έτος 2022, έχουν παραχθεί κατά μέσο όρο 868 τόνοι μεταλλεύματος χρωμίου το μήνα. Το 100% του μεταλλεύματος χρωμίου που εξορύσσεται είναι εμπορεύσιμο. Εκτός από το χρώμιο, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κατασκευαστικό τομέα.

Η «Klosi», που έχει άδεια επεξεργασίας χρωμίου στην Μπουλκίζα, δήλωσε έσοδα 664 εκατ. λέκ (6,5 εκατ. ευρώ) και κέρδη 411 εκατ. λέκ, με ποσοστό 62%.

Το «Erli-D», που έχει άδεια χρήσης στην Μπουλκίζα, είχε έσοδα 892 εκατ. λέκ (8,7 εκατ ευρώ) και κέρδη 347 εκατ. λέκ, με ποσοστό 39%.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, από το 2021, η εταιρεία επεκτάθηκε και στις κατασκευές, γεγονός που απέφερε το 2022 περίπου το 64% των εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το 2022 εξήχθησαν συνολικά 4.176 τόνοι μεταλλεύματος χρωμίου, με μέση τιμή πώλησης 26.880 λεκ (262 ευρώ)/τόνο.

Στις οντότητες εντός της χώρας πωλήθηκαν 6.190 τόνοι μεταλλεύματος χρωμίου, με μέση τιμή πώλησης 33880 λεκ (331 ευρώ)/τόνο. 

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα