Αλβανία: Το χαμηλότερο επίπεδο αγγίζουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε λεκ τον τελευταίο χρόνο

Αλβανία: Το χαμηλότερο επίπεδο αγγίζουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε λεκ τον τελευταίο χρόνο

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε λεκ υποχώρησαν ξανά τον Αύγουστο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μέσο επιτόκιο νέων δανείων σε λεκ τον Αύγουστο μειώθηκε στο 3,89%, από 4,04% τον Ιούλιο. Αυτή η τιμή είναι ταυτόχρονα η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί για περισσότερο από ένα χρόνο.

Μετά την άνοδο σε ένα μέσο επίπεδο 4,99% τον Νοέμβριο του 2022, τα μέσα επιτόκια έχουν υποστεί σταδιακή πτώση και επί του παρόντος βρίσκονται πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Καθοριστικός παράγοντας στην τροχιά των επιτοκίων υπήρξε η αναστολή της αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αλβανίας και ιδιαίτερα η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου.

Τα επιτόκια των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο σχετίζονται άμεσα με την απόδοση των αποδόσεων των ομολόγων, κυρίως αυτών των 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι αποδόσεις των 12μηνων παρουσίασαν πτωτική τάση, υποχωρώντας πολύ κοντά στο επίπεδο του βασικού επιτοκίου.

Μείωση του μέσου επιτοκίου τον Αύγουστο παρατηρήθηκε ακόμη και για τα δάνεια σε ευρώ. Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,97%, από 5,32% τον Ιούλιο. Φέτος, τα επιτόκια των δανείων σε ευρώ παρουσίασαν γενικά ανοδική τάση, αντανακλώντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αύξηση του βασικού επιτοκίου του ευρωπαϊκού νομίσματος στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο.

Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη αναφοράς Euribor. Το Euribor 12 μηνών είναι κοντά στο 4,2%, το υψηλότερο των τελευταίων 15 ετών. Ωστόσο, ακόμη και στο νόμισμα του ευρώ, το μέσο επιτόκιο δανείου παραμένει με μικρό περιθώριο πάνω από το Euribor και η αύξηση των επιτοκίων που ξεκίνησε το 2022 δεν έχει ακολουθηθεί πλήρως.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, στο τέλος Αυγούστου το δανειακό χαρτοφυλάκιο για την αγορά ακινήτων από ιδιώτες έφτασε περίπου τα 176 δισ. λεκ ή περίπου 1,66 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, η αξία του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων αυξήθηκε κατά 8,7%, ενώ σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια αυξήθηκε κατά 42,8%. Οι τράπεζες συνεχίζουν να προσφέρουν ελκυστικές συνθήκες για αυτό το προϊόν, ειδικά στην αρχική περίοδο με σταθερά επιτόκια.

Το στεγαστικό δάνειο είναι ένα προϊόν που δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια και μια καλή κατανομή του πιστωτικού κινδύνου. Το στεγαστικό δάνειο συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των ποιοτικότερων δανειακών προϊόντων, με το χαμηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας δείχνουν ότι ο λόγος των προβληματικών δανείων για αυτό το προϊόν συνέχισε να μειώνεται ακόμη και το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Στα τέλη Ιουνίου, ο δείκτης ΜΕΔ των στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 2%, από 2,3% στο τέλος του 2022 και 2,7% την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Ο δείκτης προβληματικών δανείων για στεγαστικά δάνεια είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του τραπεζικού τομέα.

Στα μέσα του τρέχοντος έτους, ο δείκτης προβληματικών δανείων για το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου ήταν 5,2% (τον Αύγουστο έφτασε στο 5,3%), σημειώνοντας ελαφρά αύξηση από το επίπεδο του 5% στην αρχή του έτους.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου