Μικρή άνοδο σημείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Αλβανία

Μικρή άνοδο σημείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Αλβανία

Μικρή άνοδο σημείωσε τον Ιούλιο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες της Τράπεζας της Αλβανίας, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε στο 5,28%, από 5,2% τον Ιούνιο. Η αναλογία των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πριν από ένα χρόνο.

Η αύξηση τον Ιούλιο εκτιμάται ότι προήλθε κυρίως από τη μείωση της συνολικής αξίας των δανείων προς την οικονομία ή από τον παρονομαστή του δείκτη προβληματικών δανείων. Η αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου τον Ιούλιο μειώθηκε στην αξία των 704,5 δισ. (6,5 δισ. ευρώ), 9 δισ. λεκ λιγότερα σε σχέση με τον Ιούνιο.

Σε μεγάλο βαθμό, η απόδοση αυτή επηρεάστηκε και από την ενίσχυση του λεκ στη συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία μείωσε την αξία του χαρτοφυλακίου σε ξένο νόμισμα. Επίσης, τα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών Κτηματογράφησης κατά τον μήνα Ιούλιο είχαν σημαντική επίδραση στον περιορισμό των νέων δανείων. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώθηκαν και στην αύξηση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μέχρι στιγμής, η αύξηση του δείκτη ΜΕΔ ήταν μικρή και κάτω από τις όψιμες προβλέψεις του περασμένου έτους. Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους δημιούργησαν προσδοκίες για επιδείνωση του δείκτη ΜΕΔ το 2023.

Οι προβλέψεις βασίστηκαν στην αναμενόμενη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης φέτος, αλλά και στην επίδραση της αύξησης των επιτοκίων. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου έδειξαν ουσιαστικά επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά εκτιμάται ότι η ανάπτυξη βελτιώθηκε τα επόμενα δύο τρίμηνα, ιδίως χάρη στη θετική επίδραση του τουρισμού.

Η άνοδος των επιτοκίων φέτος περιορίστηκε απροσδόκητα και κύριοι παράγοντες ήταν η πτώση του πληθωρισμού και κυρίως η ενίσχυση του λεκ στην ισοτιμία συναλλάγματος. Το ισχυρό λεκ έχει απορροφήσει ορισμένες από τις ξένες πληθωριστικές πιέσεις και επέτρεψε στην Τράπεζα της Αλβανίας να διατηρήσει ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πιο άμεσα, η ενίσχυση του λεκ εξουδετέρωσε την επίδραση της αύξησης των επιτοκίων για δανειολήπτες με δάνεια σε ευρώ και εισόδημα σε τοπικό νόμισμα. Η διατήρηση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπό έλεγχο, παράλληλα με την αύξηση των επιτοκίων, συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του τραπεζικού τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα καθαρά κέρδη του τραπεζικού κλάδου σύμφωνα με τα πρότυπα εποπτείας έφτασαν την αξία των 14,7 δισ. λεκ (137 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 127% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το κέρδος σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα είναι ακόμη υψηλότερο από το κέρδος των 13,6 δισ. λεκ (127 εκατ. ευρώ) που αναφέρθηκε για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ).

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου