Αλβανία: Χαμηλή η απόδοση για τις δημόσιες επενδύσεις - Υλοποιήθηκε μόνο το 35% του προγράμματος το 2022

Αλβανία: Χαμηλή η απόδοση για τις δημόσιες επενδύσεις - Υλοποιήθηκε μόνο το 35% του προγράμματος το 2022

Ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού σε καθαρές αξίες έχουν βελτιωθεί, ειδικά την τελευταία διετία, η αλβανική κυβέρνηση δεν είναι αποτελεσματική όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως τις επενδύσεις.

Οι ελεγκτές της οικονομικής διαχείρισης, μια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, αξιολόγησαν την απόδοση των επενδύσεων κατά το προηγούμενο έτος ως κακή.

Η έκθεση ελέγχου της κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, έδωσε χαμηλή εκτίμηση για το πώς πραγματοποιήθηκε το κονδύλι των επενδύσεων του προϋπολογισμού το 2022, αξιολογώντας το με 1,3 μονάδες επί 4,5 πιθανών μονάδων. Οι επενδυτικές επιδόσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο με το 35% του ετήσιου προγράμματος.

Από όλους τους δημόσιους φορείς, οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη μεγαλύτερη απόκλιση, σε σύγκριση με τα αρμόδια υπουργεία και τους ανεξάρτητους φορείς. Είναι προφανές ότι οι κύριες αιτίες σχετίζονται κυρίως με τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται κατά τις διαδικασίες προμήθειας.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει ότι για ορισμένα ιδρύματα συνεχίζεται η πρακτική του μη προγραμματισμού επενδύσεων κατά το έτος 2022.

Από τα αναλυτικότερα στοιχεία του πραγματικού προϋπολογισμού του 2022, φαίνεται ότι τα χρησιμοποιημένα κονδύλια δημοσίων επενδύσεων πήγαν και για τη χρηματοδότηση των προσθηκών στα έργα σε δύο παρτίδες στον ολοκληρωμένο άξονα Kardhiq-Delvina στη νέα περιφερειακή οδό ή στα αποτεφρωτήρια τα οποία αποτέλεσαν και απάτη.

Το ταμείο δημοσίων επενδύσεων την τελευταία διετία ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ για κάθε χρόνο, αλλά λόγω της υψηλής μη πραγματοποίησης και του κατακερματισμού σε συμβάσεις υψηλού κόστους, δεν υπάρχουν ορατά προϊόντα για τους πολίτες.

Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι το 2022 τα κονδύλια για επενδύσεις κεφαλαίου ανήλθαν σε 112 δισ. λεκ (1,08 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 49 δισ. λεκ εκταμιεύτηκαν τον Δεκέμβριο.

Το 44% του ετήσιου επενδυτικού κεφαλαίου διατέθηκε σε ένα μήνα. Από παρατήρηση των ημερήσιων πληρωμών του Δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών, διαπιστώθηκε ότι τον Δεκέμβριο οι ημερήσιες πληρωμές από το Δημόσιο δεκαπλασιάστηκαν.

Οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι ήταν οι κατασκευαστικές εταιρείες που είχαν συμβάσεις με την κυβέρνηση, κυρίως σε δρόμους, ύδρευση και συντήρηση.

Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2022, η μηνιαία κατανομή των δημοσίων επενδύσεων ήταν από 1-8 δισ. λεκ, ενώ τον Δεκέμβριο 49 δισ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου