Κέρδη ρεκόρ για την ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία το 2022

Κέρδη ρεκόρ για την ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία το 2022

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας στην Αλβανία (AMF), το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα της αγοράς έφτασε την αξία του 1,63 δισ. λεκ ή 14,3 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, τα κέρδη των Αλβανών ασφαλιστών έχουν αυξηθεί κατά 171%.

Κύρια συμβολή στην αύξηση των κερδών είχε το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, αυτό των ασφαλίσεων ζημιών. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζημιών παρουσίασαν καθαρά κέρδη ύψους 1,44 δισ. λεκ ή 12,6 εκατ. ευρώ (με την ισοτιμία της τελευταίας ημέρας του 2022).

Τα κέρδη της αγοράς Ζημιών αυξήθηκαν κατά 207% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση των κερδών επηρεάστηκε θετικά από τον διπλασιασμό του τεχνικού αποτελέσματος (το αποτέλεσμα που σχετίζεται με την ασφαλιστική δραστηριότητα), αλλά και από την αύξηση του καθαρού αποτελέσματος από επενδύσεις.

Η βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος προήλθε κυρίως από την αύξηση των καθαρών ασφαλίστρων που κέρδισαν οι ασφαλιστές, τα οποία ανήλθαν στα 15,36 δισ. λεκ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ακόμη και οι καθαρές αποζημιώσεις που πληρώθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες πέρυσι αυξήθηκαν κατά 15,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο λόγος των καθαρών απαιτήσεων προς τα καθαρά ασφάλιστρα που αποκτήθηκαν πέρυσι αυξήθηκε σε 36,26%, από 34,92% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση των κερδών των ασφαλιστών φαίνεται να είχε η συγκράτηση των εξόδων δραστηριότητας, η οποία οδήγησε σε επίπεδα κοντά στο έτος 2021. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού AMF φαίνεται να είχε σημαντική επίδραση σε αυτό που έθεσε ανώτατο όριο στις μεσιτικές προμήθειες για την πώληση προϊόντων υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ο δείκτης εξόδων, που αντιπροσωπεύει το λόγο των καθαρών λειτουργικών εξόδων και των καθαρών λοιπών ασφαλιστικών δαπανών προς τα καθαρά ασφάλιστρα που αποκτήθηκαν, πέρυσι μειώθηκε στο 43,78%, από 47,22% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών πέτυχαν και οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, ύψους 187 εκατ. λεκ (1,8 εκατ. ευρώ), 43% περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο κύριος αντίκτυπος δόθηκε από την αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος κατά σχεδόν 67% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το αποτέλεσμα από επενδύσεις είχε αρνητικό αντίκτυπο, περιορίζοντας κάπως τον ρυθμό αύξησης του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών συνέχισαν να αυξάνονται πέρυσι, κυρίως στον τομέα των ασφαλιστικών εξόδων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής συνεχίζουν να έχουν υψηλές προμήθειες πωλήσεων, στοιχείο που επηρεάζει σημαντικά τη διάρθρωση των εξόδων τους. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, ο δείκτης καθαρών εξόδων αυξήθηκε περαιτέρω στο 56,94%, από 55,84% ένα χρόνο πριν.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου