Αμφιβολίες για τη νικήτρια εταιρεία διαγωνισμού 10 εκατ. ευρώ για το Νοσοκομείο των Τιράνων

Αμφιβολίες για τη νικήτρια εταιρεία διαγωνισμού 10 εκατ. ευρώ για το Νοσοκομείο των Τιράνων

Ο διαγωνισμός των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την υπηρεσία πλυντηρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Μητέρα Τερέζα» (QSUT) περιβάλλεται από έντονες αμφιβολίες. Στη διαδικασία του διαγωνισμού, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Κρατικών Προμηθειών, υπήρξε μόνο μία προσφορά, η οποία αντιστοιχούσε στο 99,9% του ταμείου. Αυτή ήταν η προσφορά της εταιρείας AGS, η οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια.

Πιο συγκεκριμένα, το οριακό ταμείο για τον εν λόγω διαγωνισμό διαμορφώθηκε στο 1 δισ. και 84 εκατ. λεκ (17,021,380 ευρώ) για θητεία 4 ετών. Η προσφορά της AGS ήταν 1 δισ. 83 εκατ. λεκ ή ποσοστό 99,9%. Ο Κρατικός Οργανισμός Κεντρικών Προμηθειών (ASHPP) ανακοίνωσε τη μοναδική προσφορά που κέρδισε τον διαγωνισμό. Αν και επρόκειτο για διαγωνισμό εξαιρετικά μεγάλης αξίας, η ASHPP είχε επιλέξει την προμήθεια με περιορισμένη διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορές. Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, η Κρατική Υπηρεσία Κεντρικών Προμηθειών έχει δώσει το δικαίωμα μόνο στην εταιρεία AGS να υποβάλει προσφορά στη διαδικασία αυτή. Και η εταιρεία έχει δώσει μια προσφορά 99,9 τοις εκατό του ορίου κεφαλαίου.

Οι διαγωνισμοί για υπηρεσίες πλυντηρίου νοσοκομείων έχουν συχνά εγείρει υποψίες και κατηγορίες για διαφθορά. Η κορύφωση σημειώθηκε το 2015, όταν ο διαγωνισμός, ύψους 1,1 δισ. λεκ εκείνη την εποχή, διαμαρτυρήθηκε από πολλές εταιρείες ταυτόχρονα ότι τα καθορισμένα κριτήρια ήταν προσαρμοσμένα για να ευνοήσουν την εταιρεία AGS. Η μέτοχος της τελευταίας, Άλμα Ταφάνι, απέρριψε τις κατηγορίες σε δήλωσή της στο BIRN, χαρακτηρίζοντάς τις επιθέσεις με κίνητρο τον ανταγωνισμό.

Στον διαγωνισμό περιορισμένου κεφαλαίου 1,1 δισ. λεκ, παρουσιάστηκαν 6 προσφορές, όπου η χαμηλότερη ήταν 478 εκατ. λεκ (4,421,858 ευρώ) από τη συγχώνευση των Balkan Laundry και Serv Hotel S.r.l. Η προσφορά αυτή απορρίφθηκε και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε άλλη ένωση φορέων με προσφορά 881 εκατ.λεκ (8,149,911 ευρώ). Αλλά αυτή η αξιολόγηση προσέφυγε στην Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων από την εταιρεία AGS, η οποία είχε δώσει προσφορά ύψους 1,07 δισ. λεκ, επικεφαλής του ταμείου ορίου. Μετά από προσφυγές και αντέφεση, όλες οι προσφορές απορρίφθηκαν.

Μετά την αποτυχία του διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσία πλυντηρίου, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015, το QSUT προχώρησε σε δεύτερο διαγωνισμό με «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης», αξίας 94,2 εκατ. λεκ (854,769 ευρώ). Μετά την ανάπτυξή του με 2 εταιρείες που συμμετείχαν, νικήτρια αναδείχθηκε η εταιρεία A.G.S.

Όμως ο Ανώτατος Κρατικός Έλεγχος ανέφερε ότι η επιλογή της A.G.S. προκάλεσε ζημία 10,8 εκατομμυρίων λεκ (99,908 ευρώ) στους φορολογούμενους και για αυτό καταλόγισε ποινές όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Οι έρευνες διεκόπησαν.

Στον διαγωνισμό περιορισμένου κεφαλαίου 1,11 δισ. λεκ (10,268,332 ευρώ), παρουσιάστηκαν 3 προσφορές, η χαμηλότερη από τις οποίες ήταν η συγχώνευση των επιχειρήσεων «Servizi Italia» & «Sanitary Cleaning». Όμως ο Κεντρικός Οργανισμός Προμηθειών απέκλεισε τη χαμηλότερη προσφορά και ανακήρυξε και πάλι νικήτρια την εταιρεία AGS, η οποία είχε προσφέρει 1,1 δισ. λεκ. Η Servizi Italia έκανη ένσταση για επαναξιολόγηση. Η Επιτροπή Προμηθειών αποφάσισε υπέρ της εταιρείας και διέταξε την Κεντρική Υπηρεσία Αγορών να αλλάξει τον νικητή ανακοινώνοντας την εταιρεία Servizi Italia. Υπάρχουν ανοιχτές έρευνες στη SPAK (Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος) για τον διαγωνισμό.

×
Subscribe

Σχετικά άρθρα