ΟΑΣΕ: Το δικαστικό σώμα στην Αλβανία χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση

ΟΑΣΕ: Το δικαστικό σώμα στην Αλβανία χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και την παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, το δικαστικό σύστημα, μέσω της Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη, στοχεύει να αυξήσει την πρόσβαση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και των θεσμικών παραγόντων στο δικαστικό σύστημα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Το στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας για το δικαστικό σύστημα καθώς και ο διορισμός 16 δικαστών για τα ΜΜΕ, στα 13 δικαστήρια των δικαστικών περιφερειών και στα 3 εφετεία, σύμφωνα με αυτά, στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ενημέρωσης και διαφάνειας.

Στη συνάντηση που οργανώθηκε στη Σκόδρα από το KLJ και τον ΟΑΣΕ, τονίστηκε ότι ένα από τα στοιχεία της Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης είναι η ανάγκη να φέρει το δικαστικό σύστημα πιο κοντά στο κοινό αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του.

Στην Αλβανία, η έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας, καθώς και οι καθυστερημένες δίκες, παραμένουν ανησυχίες που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον βαθμό εμπιστοσύνης του κοινού στο δικαστικό σύστημα, το οποίο, μέσω της Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη, στοχεύει να είναι δίκαιο, αμερόληπτο και ανεξάρτητο.

Ο διορισμός και η τοποθέτηση δικαστών στα ΜΜΕ, ως ειδικευμένων σε αυτό το θέμα, δημιουργεί έναν βασικό σύνδεσμο που θα υπάρχει μεταξύ των δικαστηρίων και του κοινού. Είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στην ενημέρωση των δίκαιων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων κρίσεων. Ως εκ τούτου, ο ΟΑΣΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το δικαστικό σύστημα για να αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου