Σε νέες περιπέτειες ο διαγωνισμός για το οδικό έργο Ιωάννινα - Κακαβιά

Σε νέες περιπέτειες ο διαγωνισμός για το οδικό έργο  Ιωάννινα - Κακαβιά

Νέα προσφυγή τεχνικών εταιρειών σταματά την εξέλιξη του διαγωνισμού για το οδικό έργο «Επέκταση Ιονίας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

Ο εν λόγω διαγωνισμός ακυρώθηκε ήδη μια φορά με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) που έκανε δεκτή προσφυγή των Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ. Οι προαναφερόμενες τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι όροι που θέτει η προκήρυξη του έργου εμποδίζουν μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συγκροτήσουν κοινοπραξία, να ανταγωνιστούν τους ισχυρούς ομίλους του κλάδου.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις αρχές Μαΐου επαναπροκήρυξε το έργο, βάζοντας ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 22 Ιουνίου.

Ωστόσο, οι ίδιες εταιρείες προσέφυγαν εκ νέου στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά και της νέας διακήρυξης. Η νέα προσφυγή θα εκδικαστεί στις 7 Ιουλίου. Η Αρχή αποδέχτηκε το αίτημα αναστολής και προσωρινών μέτρων που περιλαμβάνεται στην προδικαστική προσφυγή τους και ανέστειλε την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, το 5ο Κλιμάκιο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., συνήλθε στις 6 Ιουνίου για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων, που περιλαμβάνεται στην από 30/05/2023 προδικαστική προσφυγή της ένωσης των τεσσάρων εταιρειών.

Με την προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγοντες αιτούνται να ακυρωθεί η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά» κατά το μέρος που αφορά «στις πρόσθετες απαιτήσεις και στους όρους της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ της διακήρυξης, ως και κάθε όρος που παρακωλύει την άθροιση της ελάσσονος ικανότητας και προσόντων των συμμετεχόντων σε ένωση οικονομικών φορέων».

Η προσφεύγουσα κοινοπραξία αν και αναγνωρίζει ότι η «υπό κρίση διακήρυξη φέρεται να τροποποιήθηκε, προς συμμόρφωση στην προηγούμενη απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.», πλην όμως υποστηρίζει, «ότι η διακήρυξη, και υπό την νέα μορφή της, περιλαμβάνει εσφαλμένη και δυσανάλογη μεθοδολογία προσμέτρησης της ελάσσονος εμπειρίας περισσότερων οικονομικών φορέων, ενώ επίσης επισημαίνει, ότι συντρέχει περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης της αναθέτουσας Αρχής».

Τέτη Ηγουμενίδη


...

Το χρονικό της ακύρωσης και επαναδημοπράτησης του διαγωνισμού για το έργο Ιωάννινα - Κακαβιά

Στα βράχια κατέληξε τελικά ο πρώτος διαγωνισμός για την επέκταση της Ιόνιας Οδού, στο τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά. Μετά από δύο συνεχόμενες παρατάσεις στην ημερομηνία έναρξης του, μια προδικαστική προσφυγή...

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου