Γήρανση και αυξανόμενη συρρίκνωση αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της Αλβανίας

Γήρανση και αυξανόμενη συρρίκνωση αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της Αλβανίας

Ο πληθυσμός της Αλβανίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση εδώ και τρία χρόνια, από την περίοδο της πανδημίας, συρρικνούμενος κατά 1,1%, ή 318 χιλιάδες άτομα λιγότερο. Σύμφωνα με το INSTAT, ο πληθυσμός της Αλβανίας την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι 2.761.785 κάτοικοι, σημειώνοντας μείωση 1,1%, σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η πτώση ήρθε ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, ενώ λιγότεροι επέστρεψαν. Από την άλλη, ο πληθυσμός δεν αυξάνεται φυσικά, καθώς ο αριθμός των θανάτων είναι σχεδόν ίδιος με τον αριθμό των γεννήσεων. Κατά το 2022, η φυσική αύξηση του πληθυσμού (γεννήσεις-θάνατοι) κατέγραψε 690 περισσότερες γεννήσεις από θανάτους, που είναι το χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο, εκτός από την περίοδο της πανδημίας.

Ο αριθμός των μεταναστών ήταν 46.460 άτομα: 10,5% περισσότεροι, σε σύγκριση με το 2021. Ο μισός πληθυσμός είναι άνω των 38,8 ετών

Η μετανάστευση του πληθυσμού, κυρίως σε νεαρή ηλικία, και η μείωση των γεννήσεων οδηγούν σε αύξηση της διάμεσης ηλικίας, που είναι η ηλικία που χωρίζει τον πληθυσμό στο μισό.

Σύμφωνα με το INSTAT, την 1η Ιανουαρίου 2023, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 38,8 έτη από 38,2 την 1η Ιανουαρίου 2022, που σημαίνει ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι κάτω των 38,8 ετών και ο μισός είναι πάνω από αυτήν την ηλικία

Η αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση παρουσίασε ελαφρά μείωση, σημειώνοντας την τιμή του 107,4 το 2022, από 107,6 το 2021. Το 2022 γεννήθηκαν 24.688 μωρά, σημειώνοντας μείωση 9,3%, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Ο αριθμός των θανάτων το 2022 ήταν 23.998 άτομα, σημειώνοντας μείωση 21,3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2022, ο αριθμός των μεταναστών ήταν 46.460 άτομα: 10,5% περισσότεροι, σε σύγκριση με το 2021.

Ο αριθμός των μεταναστών ήταν 13.963 άτομα: 51,9% περισσότεροι, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σχετικά άρθρα