Η εγκύκλιος για τους Έλληνες του εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου

Η εγκύκλιος για τους Έλληνες του εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος για την “Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 20 Μαΐου 2023”.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Οι βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) καθώς και του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α΄ 205).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4648/2019, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έχουν ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο του νόμου αυτού, τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και παρέχει οδηγίες και πληροφορίες για την ενημέρωση τόσο των εκλογέων όσο και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην προετοιμασία, οργάνωση και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, με στόχο την άρτια προετοιμασία και την άψογη διεξαγωγή τους.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αρχές του ν. 4648/2019.

Στο δεύτερο μέρος παρέχονται πληροφορίες για την ημέρα της ψηφοφορίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού, καθώς και τις αρμοδιότητες και ενέργειες των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών στο εξωτερικό.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της ψηφοφορίας και στη μεταφορά και παράδοση των εκλογικών σάκων στο Εφετείο Αθηνών.


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου