Παγκόσμια Τράπεζα: Η μετανάστευση των γονέων έχει σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά στην Αλβανία

Παγκόσμια Τράπεζα: Η μετανάστευση των γονέων έχει σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά στην Αλβανία

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, πάνω από 184 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 2,3% του παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν σήμερα εκτός της χώρας καταγωγής τους. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς προέρχονται από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Οι Αλβανοί μετανάστες πραγματοποίησαν αποστολές χρημάτων πέρυσι ύψους 834 εκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Αποτελούν τη μόνη οικονομική πηγή για σχεδόν το 26% των αλβανικών οικογενειών, διατηρώντας την κατανάλωση ζωντανή μέσω της οικονομικής ένταξης του πληθυσμού, αλλά αποθαρρύνοντας την απασχόληση.

Αναφερόμενη στην Αλβανία, η έκθεση τονίζει ότι η αποχώρηση γονέων από τη χώρα τους επηρεάζει άμεσα τα παιδιά στον κοινωνικό τομέα.

Πηγαίνουν λιγότερο στο σχολείο και έχουν κακή ευημερία. Τονίζεται περαιτέρω ότι έχουν προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και δύσκολη συναισθηματική κατάσταση.

Οι χώρες με υψηλά μεσαία εισοδήματα έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, αλλά αντίθετα, χώρες με μεσαία επίπεδα εισοδήματος όπως η Αλβανία και η Δομινικανή Δημοκρατία, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης σε σύγκριση με άλλες χώρες στον κόσμο.

Η οικονομική μετανάστευση είναι υψηλή, αποφέροντας στη χώρα το λεγόμενο "brain drain". Για όσους μένουν, η ποιότητα ζωής έχει διαβρωθεί στις αστικές περιοχές, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Σχετικά άρθρα