Οι προτάσεις του ΟΗΕ προς την Αλβανία για συντάξεις και φτώχεια

Οι προτάσεις του ΟΗΕ προς την Αλβανία για συντάξεις και φτώχεια

Σε ειδική μελέτη για την Αλβανία, ο ΟΗΕ έχει εντοπίσει τουλάχιστον οκτώ τρόπους, με τους οποίους η αλβανική κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την αύξηση της χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας, κυρίως των συντάξεων και των ατόμων με κοινωνική πρόνοια.

Οι συστάσεις του ΟΗΕ προηγούνται των μέτρων για την πρόληψη της φτώχειας στους ηλικιωμένους.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι νέες συντάξεις στην Αλβανία γίνονται όλο και χαμηλότερες λόγω της μη εκπλήρωσης των κριτηρίων από τη γενιά που εργάστηκε την περίοδο της μεταπολίτευσης, κυρίως με χαμηλούς μισθούς και άτυπα.

Ως «δημοσιονομικός χώρος» ορίζεται οι διαθέσιμοι πόροι ως αποτέλεσμα της ενεργού εξερεύνησης και εκμετάλλευσης όλων των πιθανών πηγών εσόδων από μια κυβέρνηση. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών για την επέκταση του δημοσιονομικού χώρου για περισσότερους πόρους για κοινωνική προστασία ακόμη και στις φτωχότερες χώρες, όπως προτείνει το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών στο «Στρατηγικές Επιλογές Πολιτικής για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης»:

  • Διεύρυνση της κοινωνικής ασφάλισης και των εισοδημάτων από εισφορές.
  • Αύξηση φορολογικών εσόδων.
  • Εξάλειψη των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
  • Ανακατανομή δημοσίων δαπανών
  • Χρήση δημοσιονομικών συναλλαγματικών διαθεσίμων που διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα.
  • Διαχείριση χρέους: δανεισμός ή αναδιάρθρωση κρατικού χρέους.
  • Αύξηση της βοήθειας και των μεταφορών.
  • Υιοθέτηση ενός πιο διευκολυντικού μακροοικονομικού πλαισίου.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέτασαν τις δημοσιονομικές επιλογές της Αλβανίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κεφάλαια για πληρωμές στους φτωχούς έως το 2021. Σε αυτήν την αναθεώρηση, προτείνεται μια επιλογή που επιτρέπει ορισμένα δημοσιονομικά ελλείμματα, για παράδειγμα στο 2% του ΑΕΠ, ώστε η χώρα να μπορεί να αυξήσει τους πόρους για κοινωνική προστασία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, στα σημερινά επίπεδα δημόσιου χρέους και πληθωριστικών πιέσεων, αυτή η επιλογή δεν θεωρείται εφικτή.

Τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν ότι η σκοπιμότητα όλων των εναλλακτικών λύσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να αξιολογηθεί από ευρείες προοπτικές.

Πρώτον, οι οικονομικές επιπτώσεις κάθε μέτρου πρέπει να αξιολογηθούν ως προς τη βιωσιμότητα, την προώθηση της ισότητας και τη βελτίωση της ευημερίας.

Δεύτερον, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην ικανότητα των αλβανικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων, οικονομικών πόρων και πόρων πληροφορικής, καθώς και σε καλά σχεδιασμένες στρατηγικές.

Τρίτον, είναι επίσης απαραίτητο να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα αυτά μπορούν να υποστηριχθούν από διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Μερικά από τα μέτρα όπως η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή, ο έλεγχος και η καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα, αλλά μόνο μέσω συνεχούς προσπάθειας, ίσως βάθους μιας δεκαετίας.

Επίσης, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής και διοικητικής μεταρρύθμισης της Αλβανίας που ξεκίνησε το 2015, μεγάλο μέρος της διοίκησης και χρηματοδότησης της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών έχει μεταφερθεί από την κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση (61 δήμοι).

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου