Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Αλβανία έφερε τεράστια έλλειψη στην παροχή υπηρεσιών στους δήμους

Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Αλβανία έφερε τεράστια έλλειψη στην παροχή υπηρεσιών στους δήμους

Η διοικητική μεταρρύθμιση το 2014 μεταβίβασε την ευθύνη για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών από την κεντρική διοίκηση στις τοπικές αρχές.

Αρχικά, το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν θετικό, αλλά η εφαρμογή της ήταν λάθος, καθώς είχε ως αποτέλεσμα ελλιπείς δημόσιες υπηρεσίες σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες, όπως ανέλυσε η Παγκόσμια Τράπεζα στο νέο έγγραφο συνεργασίας με την Αλβανία 2023-2027.

Μετά τη μεταρρύθμιση αυτή, η οποία μείωσε τον αριθμό των δήμων σε 61 και συγχώνευσε περισσότερους από 340 δήμους σε όλη τη χώρα, η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων, η εκπαίδευση, η φροντίδα των παιδιών και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών επιδεινώθηκαν.

«Για παράδειγμα, η έλλειψη παροχής υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά και γυναίκες κατέστρεψε την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι περισσότερες τοπικές αρχές αποδείχθηκαν ανίκανες να αυξήσουν τη λειτουργική και οικονομική ικανότητα για διαχείριση και παροχή υπηρεσιών σε συνεχή βάση. Το αποτέλεσμα ήταν ελλείψεις σε υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας», αναλύει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι ελλείψεις σε συντονισμό με την κεντρική διοίκηση, η έλλειψη προτύπων και μηχανισμών λογοδοσίας συνέβαλαν στη συνέχιση αυτών των ελλείψεων, οι οποίες έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το περιβάλλον και τις οικονομικές ευκαιρίες. Η Τράπεζα επεσήμανε ότι αυτές οι ελλείψεις είναι η βασική αιτία ορισμένων αναπτυξιακών προκλήσεων.

Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών γενικά είναι ελλιπής, αλλά ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές. Η έλλειψη παροχής υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές από τις νέες τοπικές μονάδες που προέκυψαν από την εδαφική μεταρρύθμιση έχει επηρεάσει τη δημιουργία ανισοτήτων. Ενώ οι αστικές περιοχές επωφελούνται από σχετικά υψηλότερη κάλυψη δημόσιων υπηρεσιών, από την άλλη πλευρά η ποιότητα είναι κακή και έχει δημιουργήσει περαιτέρω κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Η ρύπανση και ο κακή πολεοδομία διαβρώνουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές. Οι ελλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων περιορίζουν την πρόσβαση του πληθυσμού σε κατάλληλες υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς και την πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας.

Στη νέα συμφωνία συνεργασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προγραμματίσει υποστήριξη για τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, τον εκσυγχρονισμό της ύδρευσης με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον τακτικό εφοδιασμό.

Το έργο «CARE for Blue Seas» θα συμβάλει στην ενίσχυση της λογοδοσίας για τη διαχείριση των λυμάτων και των στερεών αποβλήτων στη λεκάνη του ποταμού Αώου και των απορριμμάτων στους δήμους νότια του Αυλώνα.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου