Τράπεζα της Αλβανίας: Ζημίες ύψους 153 εκατ. ευρώ για το 2022

Τράπεζα της Αλβανίας: Ζημίες ύψους 153 εκατ. ευρώ για το 2022

Η Τράπεζα της Αλβανίας έκλεισε το περασμένο έτος με ζημίες 17,65 δισ. λεκ ή 154 εκατ. ευρώ, με την τελική ισοτιμία του 2022.

Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, που υποβλήθηκαν στη Βουλή της Αλβανίας, το αποτέλεσμα της Κεντρικής Τράπεζας επιδεινώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2021, όταν το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν θετικό ύψους 560 εκατ. λεκ.

Ο παράγοντας με την κύρια επίδραση στο αποτέλεσμα των ζημιών ήταν η ενίσχυση του λεκ στη συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ, του αμερικανικού δολαρίου και της βρετανικής λίρας, που προκάλεσε τη μείωση της αξίας των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Το αποτέλεσμα από τις κινήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ήταν αρνητικό στα 14,47 δισ. λεκ, ενώ το 2021 ήταν θετικό στα 625 εκατ. λεκ.

Ένας άλλος παράγοντας με αρνητικό αντίκτυπο ήταν η αύξηση των επιτοκίων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία έφερε ζημιές από την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων με εύλογη αξία.

Οι ζημιές σε αυτό το στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων άγγιξαν την αξία των 4,16 δισ. λεκ, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν θετικές στο ποσό των 281 εκατ. λεκ.

Σύμφωνα με το νόμο, τα κέρδη ή οι ζημίες των συναλλαγματικών ισοτιμιών συσσωρεύονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης της τράπεζας.

Στο τέλος του 2022, το ισοζύγιο του αποθεματικού ήταν αρνητικό ύψους 20,6 δισεκατομμυρίων λεκ, σε περαιτέρω επιδείνωση από το επίσης αρνητικό επίπεδο των περίπου 6 δισ. λεκ του προηγούμενου έτους. Ο νόμος «Για την Τράπεζα της Αλβανίας» προβλέπει ότι η κυβέρνηση εκδίδει χρεόγραφα με επιτόκια της αγοράς για να καλύψει τις αρνητικές αξίες του αποθεματικού επανεκτίμησης.

Η αλβανική κυβέρνηση αναμένεται να εκδώσει εκ νέου ομόλογα για την κάλυψη των νέων ζημιών προς την Τράπεζα της Αλβανίας, εντός του τρέχοντος μηνός Απριλίου.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου