Η Αλβανία τρίτη στον κόσμο για δημοσιονομικούς κινδύνους από συμβάσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

Η Αλβανία τρίτη στον κόσμο για δημοσιονομικούς κινδύνους από συμβάσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα

Η Αλβανία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο μετά τη Βραζιλία και το Περού για τους δημοσιονομικούς κινδύνους, οι οποίοι προέρχονται από τη λήξη συμβάσεων παραχώρησης με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως αναλύει πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι από τις υπό μελέτη χώρες, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι από τον πρόωρο τερματισμό των ενεργών ΣΔΙΤ είναι οι υψηλότεροι στη Βραζιλία, το Περού και την Αλβανία σε σχέση με το 2020.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι υπολογίζονται από 0,87-2,78% του ΑΕΠ στη Βραζιλία, 0,44-1,19% στο Περού και 0,44-1,17% στην Αλβανία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα συμβουλεύει ότι αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2020, που οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαθέσουν σήμερα ως ταμείο έκτακτης ανάγκης για την κάλυψη της μέγιστης αναμενόμενης ζημίας καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι πρόωροι τερματισμοί των ΣΔΙΤ είναι πιο σπάνιοι από τις επαναδιαπραγματεύσεις, αλλά το δημοσιονομικό τους κόστος τείνει να είναι μεγαλύτερο.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αξιολόγησε τον κίνδυνο των συμβάσεων παραχώρησης ΣΔΙΤ μέσω τριών σεναρίων, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού.

Στο χαμηλό σενάριο, η κυβέρνηση καλύπτει το 79,3% του χρέους ΣΔΙΤ σε περίπτωση πρόωρης λήξης. Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση δεν καλύπτει την απώλεια ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά μόνο τα δικά της κεφάλαια στο ΣΔΙΤ.

Στο μεσαίο σενάριο, το δημόσιο καλύπτει όλο το χρέος και τα ιδιωτικά κεφάλαια, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνολική χρηματοδότηση του έργου. Η αξία ισούται με το ποσό της επένδυσης που έχει συσσωρευτεί σε ΣΔΙΤ.

Στο σενάριο υψηλού κινδύνου, η κυβέρνηση αποζημιώνει τον ιδιωτικό τομέα για το 150 τοις εκατό του κεφαλαίου που επένδυσε στο έργο, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προτείνει στην Αλβανία να διατηρήσει ένα ενδεχόμενο στον προϋπολογισμό αξίας 1,1 του ΑΕΠ για να καλύψει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την πρόωρη λήξη των συμβάσεων παραχώρησης ΣΔΙΤ.

Το ταμείο έκτακτης ανάγκης πρέπει να αναθεωρείται ετησίως ανάλογα με την ολοκλήρωση των συμβάσεων.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου