Τελευταία η Αλβανία για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα Δ. Βαλκάνια

Τελευταία η Αλβανία για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στα Δ. Βαλκάνια

Οι εταίροι της Πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα έχουν «μαρκάρει» την Αλβανία στην τελευταία έκθεση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της κοινής διάσκεψης μέσων ενημέρωσης στα Τίρανα, ο δημοσιογράφος Pavol Szalai από τους Reporters περιέγραψε την Αλβανία ως την τελευταία στα Δυτικά Βαλκάνια για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας πίσω μόνο την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Pavol Szalai, ο Ράμα δεν είναι διαφανής και οι διασκέψεις με τις ερωτήσεις που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι απαράδεκτες και ο αποκλεισμός των δημοσιογράφων που κάνουν ερωτήσεις δεν είναι ανεκτός.

Οι εταίροι της Πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων βρίσκονται στην Αλβανία με αποστολή να αξιολογήσουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σχετικά άρθρα