Η Αλβανία στις χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη

Η Αλβανία στις χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη

Η Αλβανία κατατάχθηκε στην 11η θέση στην Ευρώπη το 2021 για το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο χρέος το 2021 ήταν 78,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Άλλα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν την Αλβανία μετά την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο, την Αυστρία και την Κροατία. Ενώ στην περιοχή, η Αλβανία είναι δεύτερη, μετά το Μαυροβούνιο.

Άλλες χώρες της περιοχής έχουν χαμηλότερα επίπεδα χρέους, η Σερβία και τα Σκόπια με 58% του ΑΕΠ η καθεμία, η Βοσνία με 36% και το Κοσσυφοπέδιο από τα χαμηλότερα χρέη στην Ευρώπη, με 22% του ΑΕΠ.

Όλες οι χώρες αύξησαν γρήγορα το χρέος το 2020, με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας στον απόηχο της πανδημίας. Στην Αλβανία το χρέος αυξήθηκε σχεδόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και συνέχισε να παραμένει υψηλό το 2021. Αν και το χρέος αυξήθηκε με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη, η οικονομική στήριξη για την πανδημία ήταν χαμηλότερη στην Ευρώπη, με λιγότερο από 1% του ΑΕΠ , σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η ικανότητα μιας χώρας να αποπληρώσει το χρέος εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητά της. Όσο χαμηλότερη είναι, τόσο χαμηλότερη είναι η φερεγγυότητα. Η Αλβανία κατατάσσεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως η χώρα με τη χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και το ΔΝΤ έχουν συχνά συμβουλεύσει συχνά την αλβανική κυβέρνηση, να είναι συνετή με τις δαπάνες και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η Παγκόσμια Τράπεζα, στην τελευταία της έκθεση για την Κεντρική Ευρώπη και την Ασία «Πόλεμος στην περιοχή», ήταν σκληρή για το υψηλό επίπεδο χρέους της Αλβανίας και προειδοποίησε ότι η αναχρηματοδότησή της ενδέχεται να κινδυνεύει και ότι η κυβέρνηση μπορεί να αναγκαστεί να μειώσει τα κεφάλαιά της δαπάνες.

«Στο βασικό σενάριο, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 78,1% του ΑΕΠ το 2022 και πιο σημαντικά μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, το δημοσιονομικό ισοζύγιο μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν το διεθνές περιβάλλον είναι δυσμενές, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να περικόψει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για να αποτρέψει την αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, προειδοποιεί η τράπεζα.

Το χρέος στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Eurostat, στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2021, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ήταν 95,6%, έναντι 97,5% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021. Στην ΕΕ, ο λόγος επίσης μειώθηκε κατά 89,9%. στο 88,1%.

Για τη ζώνη του ευρώ, η μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ προέρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του ΑΕΠ και της ελαφριάς μείωσης του ονομαστικού χρέους σε απόλυτες τιμές, ενώ για την ΕΕ το ονομαστικό χρέος συνέχισε να αυξάνεται ελαφρά, αλλά ξεπεράστηκε από το ΑΕΠ. ανάπτυξη.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 97,2% σε 95,6%) όσο και στην ΕΕ (από 90,0% σε 88,1%). Η μείωση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ που υπερβαίνει την αύξηση του δημόσιου χρέους.

Σχετικά άρθρα