Η ΕΕ χορηγεί στην Αλβανία 112 εκατ. ευρώ για την γεωργία

Η ΕΕ χορηγεί στην Αλβανία 112 εκατ. ευρώ για την γεωργία

atΟι αγρότες της Αλβανίας αναμένεται να στηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιχορήγηση IPARD ύψους 112 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 6 χρόνια.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα τόνισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να στέκεται δίπλα στην Αλβανία και τον λαό της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΕ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (IPARD) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την Αλβανία (112 εκατ. ευρώ), τη Βόρεια Μακεδονία (97 εκατ. ευρώ), τη Σερβία (288 εκατ. ευρώ) και την Τουρκία ( 430 εκατ. ευρώ).

Τα συγκεκριμένα προγράμματα παρέχουν τη βάση για τη στήριξη της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027.

Η εν λόγω στήριξη, μαζί με τις δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές, αναμένεται να αποφέρει συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας.

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων IPARD, οι δ χώρες – δικαιούχοι, επιδιώκουν στόχους που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη δράση για το κλίμα και τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών τους.

Τα προγράμματα συμβάλλουν επίσης στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τα προγράμματα IPARD υποστηρίζουν επενδύσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Βοηθούν επίσης στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών και της ελκυστικότητάς τους για την πρόληψη της ερήμωσης μέσω καλύτερων υποδομών, διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που παράγουν εισόδημα και προώθησης της αγροτικής απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων.

Το IPARD αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης προενταξιακής στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA).

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου