Η Αλβανία στην γκρίζα λίστα της FAFT για το ξέπλυμα χρήματος

Η Αλβανία στην γκρίζα λίστα της FAFT για το ξέπλυμα χρήματος

AtΗ Αλβανία παρέμεινε στη λίστα των χωρών με αυξημένη παρακολούθηση, τη λεγόμενη «γκρίζα λίστα», του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και μετά την τελευταία ενημέρωση τον Μάρτιο του 2022.

Η ολομέλεια της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FAFT), ενός μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άφησε την Αλβανία στη λίστα στις αρχές Μαρτίου, αφαιρώντας τη Ζιμπάμπουε από τη λίστα των χωρών με αυξημένη παρακολούθηση ενώ ήταν μέρος της και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως μεταδίδει το αλβανικό «Monitor», επισυνάπτοντας τη λίστα με τις δικαιοδοσίες στις οποίες ανήκει η Αλβανία, η FAFT υπογράμμισε ότι «οι δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση εργάζονται ενεργά για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όταν η FATF θέτει μια δικαιοδοσία υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα δεσμεύεται να αντιμετωπίσει γρήγορα τις στρατηγικές ελλείψεις που εντοπίστηκαν εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων και υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους.

Σύμφωνα με τις ευέλικτες διαδικασίες που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 για να επιτραπεί στη FATF να συνεχίσει το πρόγραμμα παρακολούθησης υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, ενημέρωσε τις δηλώσεις της στις υπό εξέταση χώρες.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Αλβανία επέστρεψε στη γκρίζα λίστα των χωρών που ενέχουν κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω στρατηγικών ελλείψεων που εντόπισε η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Στη σύνοδο ολομέλειας που διήρκεσε αρκετές ημέρες, η FAFT επικεντρώθηκε σε ορισμένες από τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, θεσπίζοντας πρώτα τους κανόνες για την παρακολούθηση του ξεπλύματος χρήματος από πραγματική ιδιοκτησία ή αλλιώς γνωστές ως εταιρείες κέλυφος. Η Task Force ανέφερε ότι οι χώρες θα αυστηροποιήσουν περαιτέρω τους κανόνες για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος από ομάδες που κρύβουν βρώμικα χρήματα σε εταιρικές δομές.

Ένα άλλο στοιχείο στο επίκεντρο ήταν ο αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την παράνομη είσοδο μεταναστών.

Το τρίτο είναι μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την επίβλεψη της πώλησης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

«Το real estate είναι μια δημοφιλής και βιώσιμη επενδυτική επιλογή. Οι εγκληματίες που θέλουν να ξεπλύνουν τα παράνομα περιουσιακά τους στοιχεία εκμεταλλεύονται τον τομέα των ακινήτων. Ως αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες των ακινήτων έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή των παραβατών από την κατάχρηση του τομέα των ακινήτων για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, επί του παρόντος, ο κλάδος των ακινήτων γενικά έχει κακή κατανόηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των αμοιβαίων αξιολογήσεων του τέταρτου γύρου», αναφέρεται σε ανακοίνωση της FAFT.

Ένταξη στη γκρίζα λίστα

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Αλβανία μπήκε ξανά στη γκρίζα λίστα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, από την οποία προέκυψε το 2015. Σύμφωνα με τις συστάσεις του 2020, η Αλβανία θα πρέπει να εργαστεί για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της, συμπεριλαμβανομένων:

(1) διεξαγωγή πρόσθετης εις βάθος ανάλυσης για την επαρκή κατανόηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άλλων κινδύνων και ενίσχυση του θεσμικού συντονισμού και της συνεργασίας

(2) βελτίωση του έγκαιρου χειρισμού των αιτημάτων για αμοιβαία νομική συνδρομή

(3) δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για τον εντοπισμό και την πρόληψη της εγκληματικής διείσδυσης στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εξουσιών των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα

(4) διασφάλιση ότι οι ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες ιδιοκτησίας είναι διαθέσιμες σε έγκαιρη βάση

(5) να αυξήσει τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των ποινικών διώξεων και κατασχέσεων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν αδικήματα αλλοδαπών καταγγελλόντων ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τρίτων

(6) βελτίωση της εφαρμογής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, ιδίως μέσω ενισχυμένης εποπτικής δράσης και προορατικής στοχευμένης προσέγγισης.

Αυτά τα καθήκοντα εξακολουθούν να εμφανίζονται στην περιγραφή της Αλβανίας.

Η MONEYVAL Financial Task Force (FATF) είναι ένας μόνιμος μηχανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιφορτισμένος με την αξιολόγηση της εφαρμογής των προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει δικαιοδοσίες που έχουν στρατηγικές ελλείψεις στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οργανωμένου εγκλήματος και υψηλού κινδύνου και βρίσκονται υπό αυξημένη παρακολούθηση.

Τέλος η FATF εντοπίζει δικαιοδοσίες με αδύναμα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) σε δύο δημόσια έγγραφα της που δημοσιεύονται τρεις φορές το χρόνο. Η διαδικασία της FATF για δημόσια κατάταξη χωρών με αδύναμα καθεστώτα AML/CFT έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου