Το ΔΝΤ απαιτεί από την αλβανική κυβέρνηση διαφάνεια στα κονδύλια

Το ΔΝΤ απαιτεί από την αλβανική κυβέρνηση διαφάνεια στα κονδύλια

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στην τελευταία δημοσιευμένη έκθεσή του για την Αλβανία, έχει προειδοποιήσει για αυξανόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους για τη χώρα και έλλειψη ακριβών στοιχείων για έργα σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι δικαστικές αποφάσεις, το νέο καθεστώς εγγυήσεων για τον ιδιωτικό τομέα και η στήριξη των ενεργειακών εταιρειών θεωρούνται επίσης ως πρόσθετοι κίνδυνοι.

Όπως μεταδίδει το Monitor, η Αλβανία πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των αυξανόμενων δημοσιονομικών κινδύνων, προειδοποιεί το ΔΝΤ.

«Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και η έλλειψη σαφών στοιχείων για την έκθεση της κυβέρνησης καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείρισή τους. Οι περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική έκθεση της κυβέρνησης με το ΣΔΙΤ είναι μια σημαντική πρόκληση.

Τα κυβερνητικά προγράμματα εγγυήσεων για τον ιδιωτικό τομέα που συζητούνται επί του παρόντος και η αυξανόμενη εξάρτηση των κρατικών επιχειρήσεων - ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών - από κρατικές εγγυήσεις και περιστασιακή δημοσιονομική στήριξη δημιουργούν επίσης δημοσιονομικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναζωογονηθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού που έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια,

Επιπλέον, οι δικαστικές αποφάσεις μπορεί να έχουν υψηλό φορολογικό κόστος και πρέπει να προσδιορίζονται και να παρακολουθούνται σωστά ως ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Το ΔΝΤ επανέλαβε το αίτημά του για διαφάνεια στα κονδύλια για τη μετασεισμική ανοικοδόμηση, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού και να υπόκεινται στον έλεγχο της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης. Το ΔΝΤ ζήτησε επίσης διαφάνεια για τη χρήση των κεφαλαίων του Covid-19.

Ακόμη συνέστησε ενίσχυση της διαχείρισης μετρητών και χρέους, δεδομένων των σχεδίων της κυβέρνησης για συνεχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

«Η Αλβανία έχει μεγάλες ανάγκες αναχρηματοδότησης, μικρές εγχώριες αγορές, σημαντικό μέρος του εξωτερικού εμπορικού χρέους με μεγάλες αποπληρωμές και μεγάλες εγχώριες καθυστερήσεις.

Χρειάζεται μια ισχυρή στρατηγική διαχείρισης του χρέους για να καθοδηγήσει τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τον δανεισμό του εξωτερικού εμπορίου, ο οποίος υπόκειται σε κίνδυνο ανάκαμψης και συναλλαγματικό κίνδυνο».

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του προϋπολογισμού και του δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της αγοράς και τη μείωση του κόστους δανεισμού. Το ΔΝΤ έχει επικρίνει τη συνεχή αλλαγή των προϋπολογισμών με κανονιστικές πράξεις, οι οποίες δημιουργούνται για να χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις.

Τέλος, το ταμείο εφιστά επίσης την προσοχή στην τελευταία αλλαγή τον Ιούλιο μέσω κανονιστικής πράξης, η οποία ανέβαλε την επίτευξη πρωτογενούς μηδενικού ελλείμματος από το 2023 στο 2024 και την αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων το 2021.

Το ΔΝΤ συνιστά αλλαγές που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ο κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να διενεργείται μόνο μέσω συνήθων κοινοβουλευτικών διαδικασιών και η χρήση κανονιστικών πράξεων για την ετήσια αλλαγή του προϋπολογισμού θα πρέπει να διακόπτεται, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά άρθρα