Υποβάθμιση ελληνικών πτυχίων από την Αλβανία

Υποβάθμιση ελληνικών πτυχίων από την Αλβανία

Ένας συνηθισμένος πολίτης, κάτοικος του Αργυροκάστρου και δη αλβανικής καταγωγής, που είχε μεγάλο καύχημα ότι το κορίτσι του κατάφερε και αποφοίτησε απ' το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Νομική Σχολή και μάλιστα με βαθμό «Λείαν Καλώς», το παρότρυνε να αναγνωρίσει το Πτυχίο της και στην Αλβανία.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας διατυπώνεται με τρόπο πολύ απλό αλλά και τον πλέον περιγραφικό της κατάστασης που επικρατεί και ειδικά για τους τίτλους σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεότητας στα Τίρανα.

«Της κόρης μου δίδαξε και βαθμολόγησε με 8 και 50 ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Έντι Ράμα της εξομοίωσε το Πτυχίο της στο επίπεδο σπουδών «Bachelor»…

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Είναι όμως μοναδική η δημόσια καταγγελία του συγκεκριμένου γονέα. Οι πιο πολλοί των άλλων αποφοίτων – σε ειδικότητες μάλιστα αιχμής και με σπουδαία έλλειψη στην Αλβανία – αναζητούν άλλους τρόπους αντιμετώπισης της αδικίας.

Η πιο συνηθισμένη είναι η ακραία αντίδραση αυτή της παραίτησης απ' την διαδικασία και συνολικά απ' την αναζήτηση ευκαιρίας επαγγελματικής αποκατάστασης στην Αλβανία. Ενδεχομένως όμως αυτό να είναι και το ζητούμενο της όλης αυτής διάκρισης που γίνεται με τα ελληνικά πτυχία για πολίτες της Αλβανίας ελληνικής ή όχι καταγωγής.

Απόφοιτος του Μετσοβίου Πολυτεχνείου που δοκίμασε ευρισκόμενος στην Αλβανία να εξομοιώσει το Πτυχίο του στην ειδικότητα που είχε σπουδάσει επί 5 χρόνια έλαβε έγγραφο ισοτιμίας στο επίπεδο «Bachelor» (3 έτη σπουδών με 180 περίπου ECTS). Αυτό για την Αλβανία. Σε χώρα προηγμένη της Ευρώπης ωστόσο με το Πτυχίο του Μετσοβίου εργάζεται σε τεχνολογικό έργο αιχμής!!!

Στο θέμα είχαμε αναφερθεί και πάλι στο παρελθόν καθώς αποτελεί μια καταφανή πολιτική διάκρισης που δεν είναι απλά προσβολή για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Ενέχει άλλες σκοπιμότητες και καταδεικνύει νοοτροπίες αποτροπής στην επιστροφή αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων για απασχόληση στον ιδιωτικό άλλο τόσο στο δημόσιο τομέα στην Αλβανία.

Οι τίτλοι αποφοίτησης απ' τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα συνοδεύονται με την κατάσταση βαθμών και τις εξετάσεις στις οποίες δοκιμάστηκαν οι αποφοιτήσαντες. Ταυτοχρόνως και προσαρμοζόμενα στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς πρακτικής ισοτιμίας για το κάθε μάθημα περιέχεται και ο αριθμός των Ενιαίων Σπουδαστικών Μονάδων (ECTS) το σύνολο τον οποίων προσδιορίζει το επίπεδο του Πτυχίου: βασικού κύκλου σπουδών, επαγγελματικού ή επιστημονικού δευτέρου βαθμού Μάστερ και στη συνέχεια διδακτορικού. Όπως βέβαια και για τα Επαγγελματικά Πτυχία που αφορούν σε μη πανεπιστημιακού επιπέδου τριτοβάθμιες σπουδές (120 ECTS κυρίως τα ΙΕΚ).

Επί το πλείστον δε επισημείωση των πανεπιστημιακών αρχών για το επίπεδο στο οποίο απαντάει το Πτυχίο που εκδίδουν.

Όλα αυτά στο Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας τα γράφουν στα παλιά τους παπούτσια.

Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο με τα πτυχία πολύ κατώτερων στην διεθνή κατάταξη Τουρκικών πανεπιστημίων ή πανεπιστημίων της περιφέρειας της Ρουμανίας.

Όπως επιγραμματικά αναφέρθηκε πιο πάνω δεν είναι μόνο ζήτημα γοήτρου. Και ως τέτοιο να είναι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αφού μαζέψουν τις περιπτώσεις έχουν λόγο να καταθέσουν τη δική τους ένσταση. Διότι δεν είναι εύκολο να προσβάλλονται τίτλοι σπουδών υψηλής εγκυρότητας, επί των οποίων τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν δικαιώματα εφ' όρου ζωής, στο βωμό φτηνών πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Βέβαια δύσκολο να κατανοηθεί πως στο χώρο αυτό των ακαδημαϊκών τίτλων και της εξέλιξης των νέων υπερισχύουν πολιτικές λογικές αλλά μέχρι αυτά να ερμηνευτούν και εξηγηθούν θα επικρατεί η καταφανή αυτή διάκριση και αδικία.

Βέβαια τα Πανεπιστήμια θα χρειαστούν συνδρομή στο να καταγγείλουν και κατ' επέκταση επιβάλουν άλλη αντιμετώπιση των τίτλων σπουδών τους. Κατά πρώτο των ίδιων των αποφοίτων ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις. Κυρίως όμως θα χρειαστούν την υποστήριξη της πολιτείας και δη των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Διότι συνάδει το ζήτημα με την θεώρηση της συνεχούς και απρόσκοπτης βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όταν αντιμετωπίζονται με τέτοια καχυποψία ζητήματα αριθμητικής πόσο μάλλον ζητήματα σε πιο ευαίσθητους τομείς;

Διότι είναι αριθμητική υπό την έννοια ότι 320 ECTS (ισότιμες σπουδαστικές μονάδες) δίνουν αμέσως επίπεδο «Master» στην εξομοίωση. Και επί το πλείστον το 320 είναι ίσο είτε αφορά σε πτυχίο απ' την Ελλάδα είτε αφορά σε πτυχίο απ' την Τουρκία. Μόνο στα Τίρανα υπάρχει μια εξελικτική εφαρμογή ακόμη και της αριθμητικής…

Πηγή: tachydromos.org

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου