Αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ράμα - Ερντογάν για εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στην Αλβανία

Αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ράμα - Ερντογάν για εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στην Αλβανία

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της αλβανικής και τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε επισήμως στο αλβανικό ΦΕΚ στις 2 Μαρτίου 2021. Φαίνεται σαν μια συμφωνία που υπερβαίνει τα όρια της συνεργασίας, καθώς προβλέπει την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, όπου θα συμπεριλαμβάνεται πλέον και η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας στο αλβανικό σχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Αυτό που ξεχωρίζει από τη συμφωνία που επετεύχθη είναι η εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στα αλβανικά σχολεία ως ξένη γλώσσα (με ελεύθερη επιλογή), με σκοπό ένα πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας.

Το άρθρο 2, σημείο 9, προβλέπει "την ανταλλαγή εμπειριών στο σχεδιασμό και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται και στις δύο χώρες." Ο όρος «βελτίωση» εκπαιδευτικού υλικού είναι αρκετά ευρύς και υπεκφεύγων, αφήνοντας θολό το τοπίο σχετικά με το τι μεθοδεύει συγκεκριμένα αυτή η απόφαση που εγκρίθηκε στην επίσημη εφημερίδα.

Ενώ παρακάτω, στο άρθρο 3, σημείο 2, επιβάλλεται η εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία. Σε αυτό το σημείο αναφέρεται σαφώς ότι και οι δυο χώρες θα ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στο εκπαιδευτικό τους σύστημα.

Περιεχόμενο του άρθρου 3:

Διδασκαλία και εκμάθηση επίσημων γλωσσών

Αμφότερες οι χώρες ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στο εκπαιδευτικό τους σύστημα.

Η αλβανική πλευρά σκοπεύει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των απαιτήσεων, να μάθει τα τουρκικά ως ξένη γλώσσα ως ζήτημα ελεύθερης επιλογής, προκειμένου να ανακοινώσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας.

Η αλβανική πλευρά θα παρέχει ετήσιο ποσό επιδότησης-υποτροφίας για τη συμμετοχή Τούρκων μελετητών / φοιτητών σε θερινά σεμινάρια / μαθήματα αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού.

Αντίστοιχα, και η τουρκική πλευρά θα παρέχει ετήσιο ποσό επιδότησης – υποτροφίας για τη συμμετοχή Αλβανών μελετητών / φοιτητών σε θερινά σεμινάρια / μαθήματα στην τουρκική γλώσσα και πολιτισμό.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου