Ρουμάνος Poghirch - Οι Βλάχοι είναι γλωσσικά εκλατινισμένοι Έλληνες

Ρουμάνος Poghirch - Οι Βλάχοι είναι  γλωσσικά εκλατινισμένοι Έλληνες

Κατά καιρούς το ρουμανικό κράτος προσπάθησε (και εξακολουθεί να προσπαθεί) ανεπιτυχώς τον προηγούμενο αιώνα να προσεταιριστεί τους Έλληνες Βλάχους και να διαδώσει ανακρίβειες οι οποίες σχηματίζουν με την σειρά τους λανθασμένες απόψεις.

Ωστόσο η ίδια η ρουμανική επιστήμη διαψεύδει την επιδίωξη του ρουμανικού κράτους να εμφανίσει τους Βλάχους ως Ρουμανική διασπορά, καθώς παραδέχεται ότι οι Βλάχοι (Αρμάνοι όπως αυτοαποκαλούνται οι ίδιοι) είναι οι γλωσσικά εκλατινισμένοι από τους Ρωμαίους, ντόπιοι υπήκοοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, ο Ρουμάνος επιστήμονας Poghirch παραδέχεται ότι οι Βλάχοι της Ελλάδας αποτελούν ντόπιο ελληνικό στοιχείο εκλατινισμένο, ωστόσο γλωσσικά εκλατινισμένο.

«Κατά συνέπεια, εφ' όσον η εντοπιότητα γίνεται γενικώς αποδεκτή, το δε γλωσσικό και εθνολογικό υπόστρωμα Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, αποδεικνύεται και από Ρουμάνους ελληνικό, η ελληνικότητα των Βλάχων - Αρωμούνων προκύπτει ως η μόνη δυνατή πραγματικότητα, δηλαδή ως ἐκλατίνιση των αυτοχθόνων Ελλήνων (Μακεδόνων, Ηπειρωτών, Θεσσαλών), την οποία τεκμηριώνει ο Lozovan και αρκούντως δέχεται ο Poghirc σε πρόσφατη επιστολή του:

«Je viens de lire votre très intéressant article sur la thracologie et l' origine des Aroumains. Je suis tout à fait d' accord avec les thèses essentielles de votre article.... je suis souvent intéressé par les mêmes problèmes que vous, arrivant parfois indépendemment aux mêmes conclusions (comme, par exemple le fait qu'une bonne partie des Aroumains de la Grèce doivent être des Grecs qui ont adopté le latin déjà à 1' époque ancienne)».

Ακολουθεί η μετάφραση του Ρουμάνου Poghirc από τα γαλλικά:

«Μόλις διάβασα το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας για τη Θρακολογία και την προέλευση των Αρμάνων. Συμφωνώ απολύτως με τις βασικές διατριβές του άρθρου σας, ... Ενδιαφέρομαι συχνά για τα ίδια προβλήματα με εσάς, μερικές φορές καταλήγοντας ανεξάρτητα στα ίδια συμπεράσματα (όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένα καλό μέρος των Αρμάνων της Ελλάδας πρέπει να είναι Έλληνες που υιοθέτησαν λατινικά ήδη στην αρχαιότητα)».

Βασιζόμενοι στην ιστορική αντικειμενικότητα και θέλοντας να τονίσουμε πως λανθασμένες απόψεις σχετικά με την εθνική καταγωγή των Βλάχων, διαδίδονται και διαδόθηκαν έντονα στους κύκλους των ελληνόφωνων και αλβανόφωνων Βορειοηπειρωτών, επί καθεστώτος Χότζα.

Το σύστημά του αφορούσε με οποιονδήποτε τρόπο, την διάρρηξη των δεσμών μεταξύ βλαχόφωνων, ελληνόφωνων και αλβανόφωνων Βορειοηπειρωτών, ώστε να αποδυναμωθεί οι μεταξύ τους σχέση και να συρρικνωθεί η παρουσία των Ελλήνων στο αλβανικό κράτος.

Ωστόσο στις μέρες μας, όπου η σφαιρική μελέτη δεν απαγορεύεται, πολλές λανθασμένες αντιλήψεις, μπορούν να αλλάξουν.

Πηγή: Αχ. Λαζάρου "Ελληνισμός και Λαοί ΝΑ Ευρώπης"


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου