Ο Μπελέρης στέλνει στο SPAK την Αλβανίδα ΥΠΕΞ, τον σύζυγό της και τον Γκόρο

Ο Μπελέρης στέλνει στο SPAK την Αλβανίδα ΥΠΕΞ, τον σύζυγό της και τον Γκόρο

Για την υπόθεση πλαστογραφίας έκτασης στο χωριό Δρυμάδες

Η υπουργός Εξωτερικών, Olta Xhaçka, ο σύζυγός της, Artan Gaçi, ο πρώην δήμαρχος της Χιμάρας, Jorgo Goro, και οι κληρονόμοι ενός ακινήτου στους Δρυμάδες καταγγέλθηκαν στην Ειδική Εισαγγελία για φερόμενη συνεργασία για την παραποίηση των εγγράφων της αλλοτρίωσης γεωργικής έκτασης 5.512 τμ.

Την καταγγελία έκανε ο δήμαρχος Χιμάρας, Φρέντης Μπελέρης, όπου αναφέρει ότι μέσω της κτήσης γης έχουν εισρεύσει αθέμιτα οικονομικά οφέλη στον κληρονόμο της γης και σε τρίτους.

«Ο Δήμαρχος Χιμάρας Jorgo Goro επιβεβαίωσε υπογράφοντας το χωροθέτημα του οικοπέδου 36/36/1 χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαμόρφωσή του στον χάρτη σε σχέση με τα όρια που αναγράφονται στο μητρώο AMTP (η πράξη λήψης ιδιοκτησίας της γης) και χωρίς να το επαληθεύσει σε σχέση με το οικόπεδο που αντιστοιχούσε στο ακίνητο αυτό στον κτηματολογικό χάρτη 1:5000 βάσει του οποίου έγινε η κατανομή της γεωργικής γης στους Γκιλεκάτες. Όλες οι παράνομες ενέργειες που διέπραξαν ο Δήμαρχος Χιμάρας, το Επαρχιακό Συμβούλιο του Αυλώνα και οι πρώην υπάλληλοι του ZVRPP Vlore σε συνεργασία μεταξύ τους διαπράχθηκαν επειδή το ακίνητο αυτό εκποιήθηκε υπέρ τρίτων και σε αυτό το ακίνητο, όπως αγοράστηκε, το καθεστώς στρατηγικού επενδυτή απέκτησε ο πολίτης Artan Gaçi, πρώην βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και σύζυγος της τότε υπουργού Άμυνας, νυν Υπουργού Εξωτερικών.

Οι κληρονόμοι του πολίτη Foto Mëhilli, αλλοτριώνοντας περιουσιακό στοιχείο προερχόμενο από ποινικό αδίκημα όπως αυτό της πλαστογραφίας, έχουν διαπράξει και το ποινικό αδίκημα «Ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές, τον πολίτη Artan Gaçi, και λοιπούς. Ομοίως, η πολίτης Olta Xhaçka, σήμερα Υπουργός Εξωτερικών, με την αδράνειά της, μη κηρύσσοντας τη σύγκρουση συμφερόντων, έχει ωφεληθεί μέσω του συζυγικού συμφώνου περιουσιακά δικαιώματα και των παράνομων παροχών, που σύμφωνα με το νόμο περί στρατηγικών επενδυτών καθώς και το νόμο για τη σύγκρουση συμφερόντων δεν θα έπρεπε να αποκτήσει. Μέσω στρατηγικής επένδυσης σε πλαστόγραφημένο ακίνητο, έχει επωφεληθεί από το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία οι απλοί πολίτες πληρώνουν φορολογικές υποχρεώσεις κλπ, αναφέρει η αγωγή.

Ο Μπελέρης κατηγορεί τον Γιώργο Γκόρο για παραποίηση εγγράφων, κατάχρηση του αξιώματός του, την τελευταία κατηγορία την έθεσε και κατά της πρώην υπουργού Άμυνας, Xhaçka. Τον σύζυγο της τελευταίας, μαζί με τον κληρονόμο της γης, ο Μπελέρης, εκτός από παραποίηση εγγράφων, τους κατηγορεί και για το ποινικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου