Οι ισοτιμίες στην αλβανική αγορά συναλλάγματος, σήμερα 9 Ιουνίου

Οι ισοτιμίες στην αλβανική αγορά συναλλάγματος, σήμερα 9 Ιουνίου

Σήμερα στην αλβανική αγορά συναλλάγματος στις 9 Ιουνίου 2024, το αμερικανικό δολάριο αγοράζεται στα 92,1 λεκ και πωλείται στα 93,1 λεκ.

Το ευρώ αγοράζεται 100 λεκ και πωλείται 100,6 λεκ.

Το ελβετικό φράγκο ανταλλάσσεται για αγορά στα 102,5 λεκ, ενώ προς πώληση στα 103,6 λεκ.

Η βρετανική λίρα αγοράζεται στα 117,2 λεκ και πωλείται στα 118,1 λεκ.

Σήμερα, το δολάριο Καναδά ανταλλάσσεται με 67 λεκ για αγορά και για πώληση με 68,3 λεκ.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου