Αλβανία: Μια πλούσια χώρα με φτωχό λαό

Αλβανία: Μια πλούσια χώρα με φτωχό λαό

Παρά την αφθονία φυσικών πόρων - πετρέλαιο, χρώμιο, νερό, ήλιο - η Αλβανία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των Αλβανών είναι τα χαμηλότερα στην ΕΕ, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως η τροφή.

Η κακή διαχείριση των πόρων, η ενεργειακή εξάρτηση, το υψηλό κόστος ζωής και οι μη αναπτυξιακές πολιτικές ευθύνονται για την άθλια κατάσταση. Το πετρελαιοφόρο κοίτασμα στο Πάτος-Μαρίνζε παραμένει ανεκμετάλλευτο, ενώ η εξόρυξη χρωμίου φέρνει συγκρούσεις και ατυχήματα. Η Αλβανία εισάγει μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειάζεται, παρά την αφθονία νερού και ήλιου. Το κόστος τροφίμων στην Αλβανία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, καταβροχθίζοντας μεγάλο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν στοχεύουν στην αύξηση της ευημερίας του πληθυσμού, οδηγώντας σε υψηλή μετανάστευση και απώλεια ανθρώπινου δυναμικού.

Η Αλβανία οφείλει να αλλάξει πορεία και να επενδύσει στην ευημερία των πολιτών της. Η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της ενέργειας, η επένδυση στην εκπαίδευση και στην υγεία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Αλβανών.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου