Αλβανία: Ο τραπεζικός κλάδος επεκτάθηκε κατά 189 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024

Αλβανία: Ο τραπεζικός κλάδος επεκτάθηκε κατά 189 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024

Ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Συνολικά, το ενεργητικό του κλάδου έφτασε τα 1,984 τρισεκατομμύρια λεκ στα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 19 δισεκατομμυρίων λεκ σε σχέση με το τέλος του 2023. Η ετήσια ανάπτυξη του συνολικού ενεργητικού αγγίζει το 6%, υποδηλώνοντας μια υγιή τάση.

Οι δύο κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι πιστώσεις και οι τίτλοι, παρουσίασαν αύξηση. Το ακαθάριστο δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 755,5 δισεκατομμύρια λεκ, αυξημένο κατά 2,7% από την αρχή του έτους και 6,6% σε ετήσια βάση. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη καταγράφηκε στα μακροπρόθεσμα δάνεια, ιδίως στη χρηματοδότηση αγορών ακινήτων.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο τίτλων έφτασε τα 701,8 δισεκατομμύρια λεκ, 2,8% υψηλότερα σε σχέση με το τέλος του 2023 και 16,7% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των επιτοκίων σε ευρώ ενθάρρυνε τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα ξένων φορέων, μια τάση που παρατηρείται και το τελευταίο έτος.

Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου είχαν τα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. Από τα 19 δισεκατομμύρια λεκ που προστέθηκαν στο συνολικό ενεργητικό, τα 14 δισεκατομμύρια λεκ αφορούν περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

Ωστόσο, σε ετήσια βάση, η στάθμιση των περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα στο συνολικό ενεργητικό έχει μειωθεί. Το ενεργητικό σε ξένο νόμισμα στο τέλος Μαρτίου αποτελούσε το 51,2% του συνολικού ενεργητικού, από 53,2% πέρυσι. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του λεκ έναντι του ευρώ, η οποία αγγίζει το 9% σε ετήσια βάση.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου