Η Αλβανία καλείται να υιοθετήσει περιβαλλοντικούς φόρους για βιώσιμη ανάπτυξη

Η Αλβανία καλείται να υιοθετήσει περιβαλλοντικούς φόρους για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Αλβανία παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη, όμως η υπερβολική χρήση φυσικών πόρων, όπως πέτρα, χαλίκι και άμμος, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προτείνει την επιβολή περιβαλλοντικών φόρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης εναλλακτικών υλικών και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η Αλβανία μπορεί να εμπνευστεί από χώρες μέλη της ΕΕ και να θεσπίσει φόρους για την εξόρυξη φυσικών πόρων. Χρεώσεις σαν αυτές θα κάλυπταν το κόστος επεξεργασίας αποβλήτων και θα λειτουργούσαν ως κίνητρο για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ προτείνει την επιβολή τουριστικού φόρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος που σχετίζεται με την τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, η ενίσχυση της ανακύκλωσης μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων κρίνεται απαραίτητη.

Η Αλβανία έχει ήδη κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, απαγορεύοντας ορισμένες κατηγορίες πλαστικών σακουλών το 2022. Ο ΟΟΣΑ, ωστόσο, καλεί για την εισαγωγή φόρων σε μη ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες, προωθώντας έτσι τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Η υιοθέτηση περιβαλλοντικών φόρων και η εφαρμογή πράσινων κριτηρίων σε δημόσιες συμβάσεις αποτελούν οικονομικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας με χαμηλότερο κόστος, ενώ παράλληλα ενισχύουν την καινοτομία.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου