Σχέδιο για τη μείωση πάνω από 114.000 εκκρεμών υποθέσεων στα αλβανικά δικαστήρια

Σχέδιο για τη μείωση πάνω από 114.000 εκκρεμών υποθέσεων στα αλβανικά δικαστήρια

Στα αλβανικά δικαστήρια, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη φέρει το βαρύ φορτίο χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, το Ανώτατο Δικαστήριο παρουσίασε ένα τριετές σχέδιο με στόχο τη μείωση του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο αριθμός των υποθέσεων που κρίνονται από κάθε δικαστή ετησίως θα αυξηθεί σημαντικά. Η υλοποίηση του σχεδίου συνοδεύεται από μέτρα ενίσχυσης του δικαστικού σώματος, εκπαίδευσης και τεχνολογικής υποστήριξης, καθώς και από την υιοθέτηση νέων πρακτικών, όπως η απογραφή και η κατηγοριοποίηση των υποθέσεων, η χρήση τυποποιημένων μοντέλων για δικαστικές αποφάσεις, νομικές αλλαγές για την πρόληψη εκκρεμών υποθέσεων, και η διεξαγωγή δικαστικών ακροάσεων εξ αποστάσεως.

Παρά τις φιλόδοξες προθέσεις, το σχέδιο έχει δεχτεί σκεπτικισμό από νομικούς. Η αύξηση του φόρτου εργασίας στους δικαστές προκαλεί ανησυχίες για την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και την τήρηση των δικαιωμάτων των διαδίκων. Επιπλέον, η υλοποίηση του σχεδίου θεωρείται αδύνατη χωρίς άμεση λήψη μέτρων, όπως η πρόσληψη νέων δικαστών και η παροχή τεχνολογικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η μείωση του εκκρεμούς υπολοίπου μπορεί να επιτευχθεί γύρω στο 2028, εάν επιτευχθούν οι στόχοι. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τα δικαστήρια και αναμένεται να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις των νομικών πριν την έγκρισή του.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου