Αλβανία: Η ανεργία στους νέους φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα

Αλβανία: Η ανεργία στους νέους φτάνει σε ανησυχητικά επίπεδα

Η ανεργία στους νέους στην Αλβανία αποτελεί ένα ολοένα και διογκούμενο πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.
Παρότι ο πληθυσμός της ηλικιακής ομάδας 15-29 ετών μειώθηκε κατά 94.000 άτομα από το 2019 έως το 2023, η ανεργία σε αυτή την ομάδα παρουσίασε αύξηση 16%. Το 2019, 15.372 νέοι ήταν άνεργοι, ενώ το 2023 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε 17.880.
Η αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς εργασίας και της ζήτησης από τους νέους αποτελεί καίριο παράγοντα για την άνοδο της ανεργίας. Η εκπαίδευση στην Αλβανία δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αφήνοντας πολλούς νέους χωρίς τα απαραίτητα προσόντα για τις διαθέσιμες θέσεις.
Επιπλέον, η οικονομία της Αλβανίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τομείς έντασης εργασίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, τα εργοστάσια και οι οικοδομές. Οι θέσεις εργασίας σε αυτούς τους κλάδους είναι συχνά σκληρές, κακοπληρωμένες και δεν προσφέρουν προοπτικές εξέλιξης, αποθαρρύνοντας τους νέους.
Η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε την κατάσταση, με το ποσοστό ανεργίας στους νέους να αγγίζει το 21,7% το 2020 και 22% το 2023. Η μετανάστευση αποτελεί συχνά την έσχατη λύση για πολλούς νέους, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, στερώντας από την Αλβανία πολύτιμη ανθρώπινη δυναμική.
Σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, οι νέοι πλήττονται δυσανάλογα από την ανεργία. Το 2023, το ποσοστό ανεργίας για τους 30-64 ετών ήταν 7,9%, πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το 22% των νέων.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους στην Αλβανία αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Απαιτούνται δραστικές πολιτικές που θα:
  • Βελτιώσουν την σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Προωθήσουν την απασχόληση των νέων σε θέσεις που ταιριάζουν με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.
  • Εμπλουτίσουν τα προγράμματα κατάρτισης και μαθητείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων.
Η υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προς όφελος των νέων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της Αλβανίας και την πρόοδό της προς ένα μέλλον ευημερίας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου