Η ενίσχυση του λεκ αύξησε περαιτέρω τις απώλειες της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2023

Η ενίσχυση του λεκ αύξησε περαιτέρω τις απώλειες της Τράπεζας της Αλβανίας για το 2023

Η ενίσχυση του Λεκ το 2023 έφερε ζημιές στην Τράπεζα της Αλβανίας, καθώς η ισχυρή ανατίμηση του έναντι του ευρώ και άλλων ξένων νομισμάτων οδήγησε σε υποτίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της τράπεζας. Η καθαρή ζημία εκτοξεύτηκε κατά 53% σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας τα 27 δισεκατομμύρια λεκ, ενώ οι απώλειες από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εκτοξεύτηκαν κατά 140% στα 36 δισεκατομμύρια λεκ ή 350 εκατ. ευρώ περίπου.

Ωστόσο, η αύξηση της εύλογης αξίας των χρεογράφων βοήθησε στη μείωση της συνολικής ζημιάς στο μισό σε σχέση με το 2022, στα 15,5 δισεκατομμύρια λεκ ή 150,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Παρόλα αυτά, η Τράπεζα της Αλβανίας έκλεισε το 2023 με αρνητικά κεφάλαια για πρώτη φορά στην ιστορία της, ύψους περίπου 16,7 δισεκατομμυρίων λεκ ή περίπου 162,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος λόγος για τα αρνητικά κεφάλαια είναι η ενίσχυση του Λεκ και η υποτίμηση των ξένων νομισμάτων, που οδήγησε σε αυξημένο "αρνητικό ισοζύγιο στο κονδύλι των μη πραγματοποιηθέντων αποθεματικών επανεκτίμησης".

Η Τράπεζα της Αλβανίας τονίζει ότι οι ζημιές είναι λογιστικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν την λειτουργία της. Ο διοικητής Sejko δήλωσε ότι ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών στον ισολογισμό της τράπεζας παράγει μεν αρνητικό κόστος, αλλά είναι παροδικό, επειδή πηγάζει από λογιστικές αρχές και όχι από την τελική απώλεια περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος αυτό θα ανακτηθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ η ενίσχυση του Λεκ ωφελεί την αλβανική οικονομία συνολικά, δημιουργεί λογιστικές προκλήσεις για την κεντρική τράπεζα. Η Τράπεζα της Αλβανίας παραμένει αισιόδοξη ότι οι ζημιές θα είναι παροδικές και δε θα επηρεάσουν την ικανότητά της να εκπληρώνει την εντολή της.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου