13,4 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στον τομέα της ενέργειας στην Αλβανία το 2023

13,4 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στον τομέα της ενέργειας στην Αλβανία το 2023

Πέρυσι, 13,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στον τομέα της ενέργειας στην Αλβανία από το πρόγραμμα στήριξης. Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανέφερε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια, ύψους 2,22 δισεκατομμυρίων λεκ, προέρχονταν από ξένες πηγές, καλύπτοντας το 64,5% του συνολικού ποσού.

Σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης του προϋπολογισμού του υπουργείου, υλοποιήθηκε το 98% του ετήσιου σχεδίου τρεχουσών δαπανών, το 91% του ετήσιου σχεδίου κεφαλαιουχικών δαπανών με εσωτερική χρηματοδότηση και το 47% του ετήσιου σχεδίου κεφαλαιουχικών δαπανών με ξένη χρηματοδότηση.

Στα έργα με εσωτερική χρηματοδότηση περιλαμβάνονται μελέτες ενεργειακής επιθεώρησης, ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, εγκατάσταση φωτισμού υψηλής απόδοσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έργα υλοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Ενεργειακής Απόδοσης, την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων και τη Συσκευή MIE.

Σε ό,τι αφορά τα έργα με ξένη χρηματοδότηση, η έκθεση αναφέρει:

  • Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών με ενεργειακή απόδοση στη Φοιτητική Πόλη
  • Αποκατάσταση κοιτώνων του Πανεπιστημίου των Τιράνων σύμφωνα με την Αρχή της Ενεργειακής Απόδοσης (Φάση Ι & ΙΙ)
  • Αποκατάσταση Υδροηλεκτρικού Σταθμού Φιέρζας (DKTI)
  • GAMES TARGE TBLEU DEAL έργα SME.EC και Re-Source
  • Ενεργειακή ισχύς και ασφάλεια του φράγματος στον καταρράκτη του Drin
  • Δακτυλιοειδής γραμμή 110 Kv Νότιας Αλβανίας (δωρητής 09/10 KFë)
  • Ανταπόκριση στην Πανδημική Κρίση Covid 19/Κατασκευή Ν/Σταθμού 110/20 kV, Κέντρο στα Τίρανα
  • Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης Τομέα Μεταφοράς - Κατασκευή της γραμμής 400 kV Αλβανία - Σκόπια (Fier - Elbasan - Qafe Thane)

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου