Αλβανική υπηκοότητα με... "έθνο-bonus";

Αλβανική υπηκοότητα με... "έθνο-bonus";

Η αλβανική κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα που διευκολύνει την απόκτηση αλβανικής υπηκοότητας για ξένους που θεωρούνται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στην χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο ΦΕΚ, η ταχεία διαδικασία αφορά πλέον:

  • Αλλοδαπούς με εξαιρετική συνεισφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
  • Άλλες περιπτώσεις "εθνικού συμφέροντος", όπως καθορίζεται από τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό ή εξουσιοδοτημένους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση υπαγωγής στην αλβανική ιθαγένεια γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόλο που η απόφαση δεν ορίζει σαφώς τι συνιστά "εθνικό συμφέρον", αίρεται η απαίτηση εξετάσεων αλβανικής γλώσσας για τους ενδιαφερόμενους στους προαναφερθέντες τομείς. Επιπλέον, η χρονική δέσμευση παραμονής στην Αλβανία μειώνεται από 5 χρόνια σε 3 μήνες μετά την έγκριση του αιτήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αλλοδαπών, περίπου 20.000 αλλοδαποί πολίτες διαμένουν στην Αλβανία την περίοδο 2019-2022. Για το 2022, οι κύριες ομάδες μεταναστών προέρχονται από την Ιταλία (33,3%), την Τουρκία (13%) και το Κοσσυφοπέδιο (35%).

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου