Ξένες τιμές σε άνοδο, η ισοτιμία του λεκ αντιστέκεται: Πώς επηρεάζεται ο πληθωρισμός στην Αλβανία;

Ξένες τιμές σε άνοδο, η ισοτιμία του λεκ αντιστέκεται: Πώς επηρεάζεται ο πληθωρισμός στην Αλβανία;

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, οι ξένες πληθωριστικές πιέσεις επέστρεψαν σε θετικό έδαφος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Ο Δείκτης Ξένων Πληθωριστικών Πιέσεων αυξήθηκε κατά 3,4% κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, σε σύγκριση με το 4,2% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως η ετήσια αύξηση του δείκτη ξένων τιμών και του δείκτη Ονομαστικού Αποτελεσματικού Επιτοκίου Συναλλάγματος, για την αντίστοιχη περίοδο.

Με βάση την ανάλυση της σύνδεσης των σχετικών δεικτών με διαφορετικές καθυστερήσεις χρόνου, η Τράπεζα της Αλβανίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Δείκτης Ξένων Πληθωριστικών Πιέσεων προηγείται των εξελίξεων στο εισαγόμενο στοιχείο του πληθωρισμού κατά περίπου τρεις έως πέντε μήνες.

Η αύξηση του Δείκτη Ξένων Πληθωριστικών Πιέσεων οφείλεται στην επιτάχυνση της αύξησης των ξένων τιμών στο 19,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο, από 12,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, η ενίσχυση της ονομαστικής ισοτιμίας του νομίσματοςλ λεκ μετριάζει τη μεταφορά των ξένων τιμών στον εισαγόμενο πληθωρισμό.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η ονομαστική αποτελεσματική ανατίμηση της ισοτιμίας του νομίσματος σημείωσε το επίπεδο του 16,2%, από 16,6% το τρίτο τρίμηνο. Ο δείκτης αυτός μετρά την ισοτιμία του Λεκ έναντι των νομισμάτων των κύριων εμπορικών εταίρων της χώρας.

Σχετικά άρθρα


Σχόλια

Προσθήκη σχολίου